Your browser does not support JavaScript!

Články

Od roku 1999 se na těchto stránkách publikují články vztahující se na mezinárodní účetní problematiku.

Aby  byly přínosné, témata odráží aktuální dění, ale především reagují na podněty čtenářů (případně účastníků školení).

Zároveň vítáme jakékoliv nové podněty, které nám můžete poslat přímo (pomocí kontaktního formuláře), nebo tím, že se zúčastníte jedné ze dvou diskusních skupin.

Přehled zveřejněných článků

Strategický partner nebo prodloužená ruka státní správy? (06. Led. 2020)
Účetní oddělení: strategický partner nebo prodloužená ruka státní správy? Bohužel, odpověď na tuto otázku často záleží na účetním systému, který je v tomto oddělení aplikován. Pokud se hovoří o národních...
Konvergence 2007 (03. Led. 2020)
Konvergence 2007: hospodářský výsledek, segmenty, goodwill a konsolidace   Vysněný cíl, jeden jediný světový účetní systém, je opět o několik krůčků blíž.  Jak už bývá zvykem, některé změny prošly bez...
IFRS 15 / ASC 606: Pět kroků (15. Říj. 2014)
Krok 1: Identifikovat smlouvu(y)   Smlouva je dohoda mezi dvěma nebo vícero stranami, která vytváří vynutitelná práva a povinnosti.   Krok 2: Identifikovat výkonnostní povinnost(i)  ...
IFRS na území USA (13. Črv. 2012)
Dnes americká Komise pro cenné papíry publikovala finální staff report ohledně aplikace IFRS na území USA. Protože dobrá sumarizace je dostupná zde, jen několik vlastních poznatků: 1. jak bylo jasné...
Jaký je rozdílem mezi ziskem 140.415.742 a ztrátou 10.631.774? (01. Črv. 2012)
Dodnes se na Seznamu či Google běžně objevují dotazy typu „jaký je rozdíl mezi českými a mezinárodními účetními standardy?“. Odpověď na tuto otázku záleží však především na úhlu pohledu. Z právně-...
Účtování podle IFRS (01. Kvě. 2012)
Zákon č. 563/1991 Sb. § 19a (1) praví: Účetní jednotka, … použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie… . Celkem jasně formulovaný požadavek. Jen jeden...
Účtování bez účtové osnovy (20. Pro. 2011)
Pokud většina světových účetních slyší výraz „účetní systém“, první věc, kterou si vybaví, je přesně definovaná účtová osnova, souvztažnost účtů a předpisy, jejichž hlavním cílem je opatřit každý účetní doklad...
Má zpráva dle IFRS využití pro management? (01. Dub. 2011)
Na jedné straně, členství v Evropské unii přináší řadu výhod. Například, téměř každý český občan ocení, že smí cestovat bez pasu či pracovat kdekoli. Podobně, téměř každý český podnikatel považuje za výhodné, že dokáže...
Pravidla uznávání výnosů ze smluv o výstavbě nemovitostí (08. Črv. 2009)
8.7.2008 Dne 3. července 2008 byla vydána nová interpretace IFRS s označením IFRIC 15 Smlouvy o výstavbě nemovitostí[1](Agreements for the Construction of Real Estate). Interpretace vychází z návrhu, který...
Proč nepoužívat převodový můstek? (01. Črv. 2009)
Národní standardy bývají založené na úplně jiných zásadách než IFRS. Proto účtová osnova a postupy účtování, které jsou schopny sloužit jednomu systému, nemohou sloužit i druhému. Snaha řešit tuto nekompatibilitu...

Stránky