Your browser does not support JavaScript!

Poradenství

IFRS a US GAAP

Společnostem, které sestavují finanční zprávy dle IFRS | US GAAP nabízíme asistenci při:

  • skloubení požadavků IFRS | US GAAP s požadavky národní legislativy
  • stanovení účetní politiky či přípravě vnitropodnikových směrnic, které jsou konzistentní s požadavky IFRS | US GAAP
  • tvorbě speciálních postupů pro zvláštní situace, potažmo případů, které vyžadují specifické znalosti či zkušenosti
  • vytváření účetní struktury (například firemní účtové osnovy), která umožní / ulehčí zvládnutí agendy z technické stránky
    • především při tvorbě reporting packages (šablon) pro mateřské společnosti konsolidující větší počet mezinárodních dcer
  • asistence při sestavování finančních reportů v souladu s pravidly IFRS a/nebo US GAAP IFRS | US GAAP
  • kompletní sestavení účetních finančních reportů odpovídající pravidlům IFRS | US GAAP (jen neobchodované firmy).

US GAAP


Poradenské služby zaměřené na významné dceřinné společnosti firem registrovaných u americké SEC a plně podléhajícím požadavkům zákona Sarbanes-Oxley.
Poradenské služby zaměřené na centra sdílených služeb firem registrovaných u americké SAC a plně podléhajícím požadavkům zákona Sarbanes-Oxley.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.