Your browser does not support JavaScript!

Účtové osnovy

Mezi nejčastější klíčová slova patří účtová osnova IFRS, US GAAP nebo jiná varianta.

Link: google search IFRS COA

Link: google search GAAP COA

Link: wikipedia COA

Link: seznam osnova ifrs

Link: seznam osnova gaap

Problém je v tom, že ani IFRS, ani US GAAP žádnou účtovou osnovu ani nedefinují, ani nepředepisují. Proto „směrná účtová osnova“ nemá, v kontextu IFRS a US GAAP, obdobu.

Nicméně, určité konvence by se dodržovat měly.

Zde jsou prezentovány základní účtové osnovy, které odpovídají požadavkům IFRS | US GAAP.

Podrobnější aktualizované verze jsou dostupné na našich anglických stránkách ifrs-gaap.com.

Pro firmy také můžeme připravit osnovu na míru.

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na nás.