Your browser does not support JavaScript!

IFRS na území USA

Dnes americká Komise pro cenné papíry publikovala finální staff report ohledně aplikace IFRS na území USA.

Protože dobrá sumarizace je dostupná zde, jen několik vlastních poznatků:

1. jak bylo jasné už dřív, původně avízovaný termín (2014) již neplatí.

2. pravděpodobnost, že IFRS v blízké době nahradí US GAAP, je nulová.

Ve hře je stále tzv. condorsment, proces podobný tomu, jaký používá Evropská unie, s tím rozdílem, že místo, aby se rozhodovalo, zda se jednotlivé standardy IFRS budou ratifikovat, bude se rozhodovat o tom, zda se zakomponují (nahradí část) do US GAAP.

3. pravděpodobnost, že IFRS a US GAAP se budou nadále konvergovat, je tak padesát na padesát.

Protože tento poslední bod si zaslouží nějaké vysvětlení, věnuji mu zbytek příspěvku.

Jeden problém, který ze zprávy vyplývá, je že SEC je značně znepokojená tím, jak Evropská unie využívá systém ratifikace k tomu, aby účelově ovlivnila tvorbu IFRS (viz: citace 1). Na druhé straně, tuto hrozbu, protože už existují mechanizmy, které zaručují nezávislost IASB, nepovažují za fatální (viz: citace 2). Co SEC spíš skutečně vadí, je že sama nebude moct ovlivňovat tvorbu IFRS do takové míry, jako jeu zvyklá ovlivňovat tvorbu US GAAP. (viz: citace 3).

Ze zprávy také vyplývá, že přestože SEC považuje IFRS za kvalitní, stále vnímá jeho mezery (viz: citace 4). Ne že by se samo o sobě mělo jednat o nepřekonatelný problém. V každém systému jsou nějaké mezery, a (mezi námi) US GAAP jich má víc, i když Američané jsou přesvědčeni o opaku (viz: citace 5). Mezí řádky vyplouvá na povrch jiný problém.

Samotný IFRS je sice kvalitní, jeho aplikace není však konzistentní.

Jinak řečeno, SEC se obává toho, že na zprávy sestavené podle IFRS, mívají vliv nejen národní standardy, ale také regulační / politické prostředí různých zemí. Proto, pokud by byly přijaty IFRS místo US GAAP, američtí investoři by těžko rozeznali, zda nějaká finanční zpráva byla sestavená přesně podle IFRS, nebo spíš podle národní legislativy, která byla upravená tak, aby IFRS pouze opticky připomínala (viz: citace 6).

Ale ani toto nemusí být nepřekonatelný problém.

Pokud vznikne mezinárodní konsensus (a politická vůle) k vytvoření prostředí, kde se IFRS bude aplikovat nezávisle na místní politice, žádnému individuálnímu politikovi (ani americkému) se to sice líbit nebude, ale hlavní překážka, bránící v přijetí IFRS, padne.

Bohužel, arogantní reakce typu „setrvačnost IFRS stát se globálními účetními standardy je nevratná“ příliš nepomáhají (viz: citace 7).

Podobně také nepomůže, pokud se naplní hrozba, a pouze ty země, které IFRS už akceptovaly, budou moci jeho podobu dál (od roku 2013) ovlivňovat (viz: citace 8). 

Ať tomu tak skutečně je nebo ne, mezi řádky zprávy jasně vyplývá, že velká část americké odborné veřejnosti stále vnímá IFRS jako „evropský“ systém, který sice má ambice stát se globálním (někdy v budoucnosti), ale ke globálnosti má zatím poměrně daleko.

Ano, Hans Hoogervorst má pravdu, že přibližně 100 zemí už na IFRS kývlo.

Na druhé straně, americký kapitálový trh (i po dvou krizích) stále představuje půlku celkové světové tržní kapitalizace. A pak jsou asijské země jako Japonsko, které váhají, jako Malaysia, které mají výhrady, a Čína, která sice o IFRS začala rozhodovat před šesti lety, ale zatím na nic víc než konvergenci nepřestoupila. A pokud se také zváží jak je slabý jejich hlas při tvorbě IFRS, myslím, že názor, že se vlastně jedná novodobý pokus o kolonialismus, je na místě.

Každopádně, pokud se IFRS skutečně má stát celosvětový (v což pevně doufám), možná by bylo lepší se zamyslet nad důvody, proč USA (a jiné země) váhají, než se zabývat samolibým projevy o jeho nezvratné setrvačnosti.

Na závěr (podobně jako minule) musím upozornit, že na tyto otázky má vliv politický proces,tak je možné, že po dalších volbách, bude všechno úplně jinak.

Citace 1: In addition, an endorsement process may allow a jurisdiction to exert more influence over the standard-setting process because the threat of a potential rejection of a proposed accounting standard may influence the IASB decision on the scope of the accounting standard, how to account for a particular transaction, or the timing of the completion of an accounting standard-setting project.

Citace 2: In general, the Staff found the overall design of the governance structure of the IFRS Foundation to strike a reasonable balance of providing oversight of the IASB while at the same time recognizing and supporting its independence.

Citace 3: As is typical with a global organization, the IASB does not have a mandate to consider the establishment of standards with the focus of any single capital market. As it relates to considering the needs of U.S. investors and the U.S. capital markets, the Staff believes that it may be necessary to put in place mechanisms specifically to consider and to protect the U.S. capital markets—for example, maintaining an active FASB to endorse IFRS standards.

Citace 4: The standards that are issued by the IASB are generally perceived to be high quality by the global financial reporting community. However, there continue to be areas that are underdeveloped (e.g., the accounting for extractive industries, insurance, and rate-regulated industries).

Citace 5: By comparison, U.S. GAAP also contains areas for which guidance is in need of continued development (e.g., push-down accounting and government grants), but the perception among U.S. constituents is that the “gap” in IFRS is greater.

Citace 6: In the IFRS Application Paper, the Staff found that company financial statements

generally appeared to comply with IFRS requirements. … many companies did not appear to provide sufficient detail or clarity in their accounting policy disclosures to support an investor’s understanding of the financial statements, including in areas they determined as having the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements. … some companies referred to local guidance, the specific requirements of which were often unclear. … In some cases, the disclosures (or lack thereof) also raised questions as to whether the company’s accounting complied with IFRS.

Citace 7: "IFRSs have already achieved critical mass as international standards and with more than two thirds of the G20 now on board, the momentum behind them becoming global accounting standards is irreversible. We are confident in our mission to achieve a single set of high quality global accounting standards and we continue to work to serve investors and other users of IFRSs across the world. Hans Hoogervorst, Chairman of the IASB.

Citace 8: “the Monitoring Board decided to: … Refine the existing membership criterion regarding a strong commitment to “supporting the development of high quality international accounting standards” to call for demonstration of this commitment through domestic use of IFRSs in the jurisdiction’s capital market and participation by the jurisdiction in Foundation funding.“ The final governance report.