Účetní postupy obecně

Pro úcely prehlednosti prináší tato kniha (s výjimkou tohoto úvodu) jen zápisy do deníku, redukované na nezbytne nutné minimum. Ze stejného duvodu jsou všechny zápisy provedeny podvojne (prestože v praxi mnoho úcetních systému provádí rozdelení zápisu na má dáti a dal automaticky).

Celý text je k dispozici pouze pro členy. Členský poplatek je 810 Kč. Hradí se po registraci. Členové mají neomezený přístup.
Přihlásit nebo Registrovat