Finanční nástroje: IAS 32 a 39

Mezinárodní účetní standard 32 - Finanční nástroje: zveřejňování a prezentace IAS 39 - Finanční nástroje: účtování a oceňování

Celý text je k dispozici pouze pro členy.
Přihlásit nebo Registrovat