Your browser does not support JavaScript!

Veřejná školení US GAAP

URČENO: Spíš než pro ty, kteří se v prostředí, kde se US GAAP aplikuje, ocitli čerstvě, je seminář zaměřen pro ty, kteří v takovém prostředí už nějakou dobu pracují a rádi by prohloubili své znalosti a posunuli se dál.

Kromě dceřiných společností amerických firem mají o US GAAP zájem české firmy, které založily nebo plánují založit dceru na území Spojených států. Protože USA nemá zákon o účetnictví podobný tomu českému, podnikatelé se obecně s US GAAP nemusí trápit do doby, než obrat jejich firmy nepřekročí stanovené hranice (irs.gov/publications/p538), nebo firma neemituje cenné papíry (pokud nevyužije výjimku pro foreign private issuers).

O US GAAP také mívají zájem české firmy, které by rády oslovily amerického partnera či investora. Například není nutné nejprve zavádět US GAAP, pokud někdo uvažuje, že by svou firmu prodal americkému investorovi. Nicméně pokud se vezme do úvahy, že se cena v takovém trade sale často odvíjí od vykázaných hodnot, je výhodné tyto hodnoty prezentovat nejen v podobě, která amerického investora osloví, ale také prezentuje firmu v tom nejlepším světle, které US GAAP umožňuje.

CÍL/PŘÍNOS: Zpravidla postup ve firmě, kde se US GAAP aplikuje, nevyžaduje jen hlubší znalost standardů, ale také nové odpovědnosti, především ty, které vyplývají ze zákonů jako Sarbanes-Oxley. Rovněž vyžaduje schopnost jednat nejen s auditory (interními i externími), ale také s vyšším vedení společnosti.

Vedle neustále aktuálních oblastí jako výnosy, leasing či reálná hodnota, školení probírá pokročilejší témata jako push down accounting, goodwill, contingent liabilities a impairment. Aby bylo co nejužitečnější, školení účastníkům nejen nabízí možnost klást dotazy, ale také se zapojit do diskuze, a tím ovlivnit nejen výběr témat (ne všechna témata jsou volitelná), ale i hloubku, do které se probírají.

Kromě výkladu o standardech, školení také nabízí stovky příkladů toho, jak standardy uvést do praxe.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek je školitelem US GAAP od roku 1995. Vedle toho je jednatelem ve firmě se zahraničním vlastníkem, a také poradce, který, mimo jiné, pomáhal připravit firmy na trade sale. K účetní problematice se staví prakticky jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování právních norem, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky či investory, kteří ne vždy plně oceňují nuance českého prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, kde také vystudoval University of San Francisco.

PROGRAM: První část semináře se věnuje principům US GAAP

• cíl účetnictví a uživatelé finanční zprávy
• US GAAP versus české předpisy
• zaúčtování, ocenění a vykazování
• reálná hodnota

Druhá část semináře se věnuje oblastem:

• peníze a krátkodobé investice (přehled)
• pohledávky, smluvní majetek, uznání výnosů (ocenění), příklady
• zásoby: klasifikace, ocenění, příklady, uznání výnosů (načasování)
• časové rozlišení a dohadné položky
• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy
• nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill
• závazky a rezervy
• kapitál
• výsledovka, uznání výnosů (služby a POC)
• impairment
• volitelná témata (segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.