Your browser does not support JavaScript!

Reporting podle IFRS či US GAAP

Každá právnická osoba podnikající na území České republiky se musí vyrovnat s povinností respektovat české účetní předpisy.

I společnosti obchodované na regulovaném trhu a mající povinnost aplikovat IFRS, potřebují pro daňové účely zjistit výsledek hospodaření podle českých předpisů, a to vždy bez vlivu IFRS.

Pro většinu společností to znamená, že svůj systém každodenního účtování mají nastaven podle českých předpisů. 

Pokud sestavují finanční zprávu podle IFRS, sestavují ji jednou za období tak, že své české účty převedou do podoby IFRS pomocí můstku či jinou formou převodu.

Nedostatky můstku

Problém je v tom, že takový postup IFRS nepřipouští, když IAS 8.7 říká: „Jestliže se IFRS specificky vztahuje na transakci, jinou událost nebo okolnost, účetní pravidla vztahující se k dané položce musí být určena na základě daného IFRS."

Jsou samozřejmě situace, kde český předpis a IFRS specificky se vztahující na transakci, jinou událost nebo okolnost jsou identické. Ale těchto situací  není mnoho.  Naopak, obvykle se tyto dva standardy od sebe podstatně liší.

Z toho také vyplývá, že použití můstku či převodu obvykle nemůže vést k výsledkům, které by se daly považovat, že jsou v souladu s IAS 8. Podobný problém se také vyskytuje u firem aplikujících US GAAP, kde jsou rozdíly oproti českým národním předpisům obvykle ještě větší.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.