Reporting podle IFRS či US GAAP

Každá právnická osoba podnikající na území České republiky se musí vyrovnat s povinností respektovat české účetní předpisy.

I společnosti obchodované na regulovaném trhu a mající povinnost aplikovat IFRS, potřebují pro daňové účely zjistit výsledek hospodaření podle českých předpisů, a to vždy bez vlivu IFRS.

Pro většinu společností to znamená, že svůj systém každodenního účtování mají nastaven podle českých předpisů. 

Pokud sestavují finanční zprávu podle IFRS, sestavují ji jednou za období tak, že své české účty převedou do podoby IFRS pomocí můstku či jinou formou převodu.

Nedostatky můstku

Problém je v tom, že takový postup IFRS nepřipouští, když IAS 8.7 říká: „Jestliže se IFRS specificky vztahuje na transakci, jinou událost nebo okolnost, účetní pravidla vztahující se k dané položce musí být určena na základě daného IFRS."

Jsou samozřejmě situace, kde český předpis a IFRS specificky se vztahující na transakci, jinou událost nebo okolnost jsou identické. Ale těchto situací  není mnoho.  Naopak, obvykle se tyto dva standardy od sebe podstatně liší.

Z toho také vyplývá, že použití můstku či převodu obvykle nemůže vést k výsledkům, které by se daly považovat, že jsou v souladu s IAS 8. Podobný problém se také vyskytuje u firem aplikujících US GAAP, kde jsou rozdíly oproti českým národním předpisům obvykle ještě větší.

Řešení

Dokonalým, i když pracným řešením, by bylo každý případ účtovat dvakrát. Jednou podle českých předpisů a podruhé podle IFRS či US GAAP. Vyžadovalo by to však dvě účetní soustavy, minimálně dva různě kvalifikované odborníky a dvakrát tolik práce.

Naštěstí existuje i praktičtější možnost. Informační systémy zaměřené na české předpisy sice nejsou navrženy tak, aby zachycovaly informace nutné k sestavení finanční zprávy podle IFRS či US GAAP, jsou obvykle dostatečně robustní, aby podpořily tuto nadstavbovou funkci.

Prakticky to znamená, že by se každý případ účtoval jako doposud s použitím české účtové osnovy a souvztažností.  Jediným rozdílem by bylo, že by se zápisy doplnily o dodatečná informační pole, která by umožnila generovat Výkaz finanční pozice, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz změn kapitálu a Výkaz o peněžních tocích, klasifikované a oceněné tak, jak vyžadují standardy IFRS či US GAAP.  

Jsou určité případy, které nelze takto automaticky paralelně zachytit. Například příloha podle IFRS či US GAAP vždy bude vyžadovat poněkud jiné informace než příloha podle českých předpisů.  Ale tvorbu přílohy nikdy nelze plně automatizovat.  Systém se však může nastavit tak, že vytvoří kompletní seznam všech položek, u kterých je nutné slovně informovat.

Poslední výhoda tohoto řešení je, že systém je schopen sledovat libovolný počet dodatečných informačních nositelů, takže vedle tvorby závěrky podle českých předpisů či finanční zprávy podle IFRS či US GAAP může být používán i za účelem planningu, modelingu, forecastingu, budgetingu, controllingu, evaluatingu, a dalšími druhy „business inteligence", které často bývají, z úhlu pohledu vedení společnosti, řádově důležitější než je vyhovění účetním předpisům.

Pro firmy aplikující US GAAP, je také možné přidat XBRL reporting, díky kterému pak budou vyhovovat požadavku americké Komise pro cenné papíry

Náš partner

Přizpůsobení stávajících IT systémů pro individuální aplikaci IFRS a US GAAP již ve fázi účtování jednotlivých položek zajišťujeme ve spolupráci s naším exkluzivním partnerem, firmou GIST, kterou také doporučujeme pro další typy řešení v oblasti Bussines Inteligence a IT.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.