Podnikové poradenství IFRS a US GAAP

IFRS a US GAAP

Společnostem, které finanční zprávy dle IFRS / US GAAP sestavují nabízíme asistenci při:

  1. skloubení požadavků IFRS / US GAAP s požadavky národní legislativy (české či slovenské). 
  2. stanovení účetní politiky či přípravě vnitropodnikových směrnic, které jsou konzistentní s požadavky IFRS / US GAAP.
  3. tvorbě speciálních postupů pro zvláštní situace, potažmo případů, které vyžadují specifické znalosti či zkušenosti.
  4. vytváření účetní struktury (například firemní účtové osnovy), která umožní / ulehčí zvládnutí agendy z technické stránky.
    • především společnostem registrovaným u americké Komise pro cenné papíry, zahrnutí prvků XBRL do účetních struktur.
    • tvorbě šablon (reporting packages) především pro materské společnosti konsolidující větší počet  mezinárodních dcer, které ulehčí sestavení konsolidované zprávy, případně ji zautomatizují.
  5. zavedení či zdokonalení systému bezpapírového či automatizovaného účtování. 

Vedle klasických poradenských služeb těmto firmám také běžně poskytujeme interní školení, plně přizpůsobené jejich specifickým situacím či požadavkům.

US GAAP

Tyto poradenské služby jsou zaměřeny především na významné dceřinné společnosti firem registrované u americké SEC a plně podléhající požadavkům zákona Sarbanes-Oxley.

V těchto případech se soustředíme na tvorbu účetní politiky či postupů, které jsou plně konzistentní jak s požadavky  US GAAP,  tak auditorů s platnou registrací u americké PCAOB, aniž by se do jakékoliv míry zohlednily požadavky úpravy, která US GAAP není (například česká či slovenská legislativa).

Vedle významných dcer pokročilé služby také využívají centra sdílených služeb, neboli organizace, které sídlí na území České republiky, ale které zde pouze poskytují služby (především účetní) jiným podnikům ve skupině (případně mateřské společnosti).

Hlavní rozdíl mezi těmito subjekty a běžnou dcerou mezinárodní firmy je, že tato centra se na území ČR (SK) nezabývají žádnou (s pohledu US GAAP) samostatnou výdělečnou činností (veškeré jejích výnosy jsou od skupiny), a jejich US GAAP agenda je 100%ně (personálně, systémově a často i geograficky) oddělená od agendy vyplývající z požadavků české (slovenské) legislativy.

Přestože není vyloučeno, že podobné služby mohou poptávat firmy aplikující IFRS, zatím se jedná o službu, kterou exklusivně poskytujeme společnostem aplikujícím US GAAP.

Vedle klasických poradenských služeb těmto firmám také běžně poskytujeme interní školení, plně přizpůsobené  jejich specifickým situacím či požadavkům.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.