Your browser does not support JavaScript!

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností GAAP.cz, s.r.o.

1. Úvod
Společnost GAAP.cz, s.r.o. se sídlem na adrese Kaprova 12/40 Praha 1, 110 01, IČ: 61247286, zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 28632 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem serveru gaap.cz a ifrs-gaap.com (společně dále v těchto Podmínkách jako „Servery“).

2. Popis služby
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů služeb při registraci v rámci internetového rozhraní.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Pro plné využití služeb Serverů má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Serverů.
4.2. Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a emailem pro ověření. Účet jen chráněn uživatelem zadaným přístupovým heslem.
4.3. V rámci registrace je Uživatel povinnen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

4. Následky porušení povinností Uživatele
5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
5.2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kteří porušují Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Serverů a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

5. Zpracování osobních údajů
5.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
5.2. Podmínky Zpracování osobních údajů jsou uvedeny na samostatné stránce

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.