Your browser does not support JavaScript!

Jednatel

Robert Mládek

Robert Mládek

Poradce, školitel a jednatel firmy

Narodil jsem se v Česku a vyrostl v USA, kde jsem vystudoval finance a účetnictví (University of San Francisco), pracoval jako auditor (KPMG) a kontrolor (Waller, Williams & Co) v San Francisku, Kalifornie. V devadesátých letech minulého století jsem se vrátil do České republiky, abych se zúčastnil její transformace. Od roku 1995 pracuji jako poradce, školitel a jednatel firmy GAAP.cz.

Pracovní činnost

GAAP.cz, s.r.o., Praha
1995 dodnes: poradce a jednatel
GAAP.cz se zabývá poradenskou a vzdělávací činností zaměřenou na mezinárodní a americké standardy IFRS a US GAAP.
Mou hlavní rolí je pomáhat překonávat právní a kulturní rozdíly, se kterými se firmy jiných zemí často potýkají, pokud se snaží podnikat na území České republiky.
Jako školitel lidem nabízím možnost seznámit se s problematikou pomocí četných příkladů z reálné praxe, a zároveň se zapojit do diskuse a tím naučit jak prezentovat a obhájit vlastní úsudek.
Jako poradce se vždy snažím najít optimální řešení, které firmám umožní dodržovat často nekompatibilní požadavky, kladené českými zákony, pravidly US GAAP a IFRS, či požadavky úřadů nebo mateřských společností.  Protože každá firma je unikátní a nachází se v jiné pozici, vždy beru v potaz jak její specifickou situaci a požadavky, tak i finanční možnosti.
Jako vedoucí pracovník se vždy snažím obklopit lidmi, kteří se nebojí sami rozhodovat, a snažím se vytvořit prostředí, které jim umožní najít kreativní řešení problému.  Nicméně, protože rozhodování a odpovědnost jdou ruku v ruce, jsem také zastáncem propracovaných rozpočtů a robustních systémů interních kontrol.

APOGEE.CZ, s.r.o., Praha
2013 dodnes: jednatel
Evropský distributor pokročilých javovských prostředí Java Runtime Environments (JREs) americké firmy Apogee Software, Inc.

Illusion Softworks, Inc., 2K Czech, Inc., Brno
2001 - 2011: poradce a člen dozorčí rady 
Illusion Softworks byl významný český tvůrce počítačových her, který koupila americká firma Take-Two Interactive. 
Na žádost hlavního investora, Cash Reform Group, jsem se stal členem dozorčí rady, abych pomohl firmu připravit ke vstupu na burzu.  Poté, co se investor rozhodl firmu prodat strategickému investorovi, zůstal jsem členem rady do doby dokončení transformace firmy.

Waller, Williams & Co., San Francisco, Ca., USA
1991 - 1992: Accounts Receivable Controller
Waller Williams byl importér kávy a oděvů, dodávající do kaváren a maloobchodů v oblasti San Francisca.
Do této rodinné firmy bývalého spolužáka jsem nastoupil, abych jim pomáhal s integrací nově koupené jednotky. Mým hlavním úkolem bylo vybudování systému pro inkaso pohledávek, který nejen zvýšil jejich dobytnost, ale také vedl k navýšení tržeb o 15% a zisku o 30%. Poté, co firma jednotku opět prodala, jsem využil svůj bonus, abych nejprve navštívil, a později se usadil v České republice.

KPMG, Peat Marwick & Main, San Francisco, Ca. USA
1989 - 1991: asistent auditora
KPMG byla první tzv. velká čtyřka a vznikla fúzí firem Peat Marwick Mitchell a Klynveld Main Goerdeler.
Do této auditorské části společnosti jsem nastoupil přímo z univerzity.  Ze začátku jsem pracoval na auditu všech druhů společnosti, ale pak jsem se začal soustředit na komanditní společnosti a investiční fondy.

Školicí činnost

1. Vox, Inc., Praha
od roku 1997 - školitel: IFRS and US GAAP

Mentis, Ltd., Bratislava
od roku 2003 - školitel: IFRS and US GAAP

Vysoká škola ekonomická, Praha
1997 - 2005, školitel: US GAAP, finanční analýza, účetní angličtina

Publikační činnost

IFRS: Postupy a politika (v češtině a angličtině), 2009
Světové účetnictví, třetí vydání, 2005
IAS v příkladech, spoluautor, 2003
Světové účetnictví, druhé vydání, 2000
Světové účetnictví, 1998
Účetnictví versus Accounting, 1995

Online

gaap.cz
ifrs-gaap.com

Vzdělání

University of San Francisco, San Francisco, Ca., USA
1986 -1989, Bakalář věd, Finance a ekonomie, Cum Laude, Beta Gamma Sigma

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.