Vykázání nehmotného majetku

Zdravím, a prosím o Váš názor na zajímavý problém který v současnosti řeším.Mateřská společnost (Francie) vlastní a spravuje online systém pro své klienty. V současné době probíhá vývoj (zejm. překlady a napojení na lokální databázi), který by tuto službu zpřístupnil i pro naše (české) klienty.Na základě připravovaného kontraktu uhradíme náklady spojené s potřebným vývojem a adaptací systému. Zároveň získáme právo systém využívat bez časového omezení. Nicméně vlastnictví a správa systému zůstává plně matce.Přikláním se k verzi, že takto vynaložené prostředky není možné kapitalizovat jako nehmotný majetek. Na druhou stranu, získáváme určité právo - právo systém využívat - které by se mohlo jako nehmotný majetek - je však obtížně ocenitelné.Jak vidíte tuto věc z pohledu IFRS i NS ? Děkuji.

Dobrý den,

Na prvním místě musím upozornit že na rozdíl od ČNS, IFRS se vztahuje na konsolidovaný celek, takže co patří dceře, patří matce a co patří matce, patří dceře.

Za druhé IAS 38.21 umožňuje kapitalizaci pokud (v závorce jsem přidal vysvětlení některých bodů):

a. je pravděpodobní (50%+ jistí) že ekonomické výhody (budoucí peníze) půjdou té entitě (konsolidovanému celku která chce kapitalizovat)

b. náklady na pořízení se mohou spolehlivě změřit (majetek se pořídil v rámci transakce na délku paže).

Co se vývoje týče, zde se majetek může kapitalizovat (IAS 38.57) pokud entita může dokázat že:

a. má nutné technické zázemí aby majetek byla schopná dokončit

b. má v úmyslu ho dokončit

c. může doložit svou schopnost majetek (v budoucnosti) prodat nebo užívat

d. může doložit jak jí přinese ekonomické výhody třeba že existuje trh nebo že ho bude sama smysluplně využívat

e. má dostatek (technických, finančních, atd.) prostředků majetek dokončit

f. že může spolehlivě zjistit kolik za pořízení utratila

Podle mého překlad a propojení na místní databáze jsou věci, který firmě přinesou budoucí výhody, takže kapitalizovat může.

Jediné úskalí který vidím je kdyby tuto práci vykonávali vlastní pracovníci (když to bude dělat dodavatel není co řešit protože vystaví fakturu). Tam je nutné dost pečlivě hlídat náklady, aby se náhodou hodnota majetku uměle nenavýšila (je také nutné mít podrobnou dokumentaci, protože se auditor o to téměř jistě bude zajímat).

ČNS neznám dostatečně dobře, abych se k nim odborně vyjádřil, ale domnívám se kapitalizace není ani nutná a (protože by mohla být daňově nevýhodná) ani žádoucí.

Děkuji za komentář a za připomenutí konsolidační dimenze. Skupina majetek skutečně vykáže, tudíž tento dovývoj je pouze vnitroskupinová transakce která se stejně vyeliminuje.

Souhlasím, že z českého pohledu je kapitalizace nežádoucí.

Přidat komentář