Your browser does not support JavaScript!

věrnostní body

Jedná se o obchodní firmu s prodejem zboží. Zavedla tzv. věrnostní konto zákazníkům, kde připisuje věrnostní body za nákupy zboží dle určitých pravidel. Zákazníkovi může, vzniknou nárok dle určitého objemu bodů vybrat si zboží v určitém objemu. Ráda bych znala Váš názor na uznání výnosů z těchto transakcí v situaci, kde firma teprve začíná a nemá žádnou historickou zkušenost o tom, zda zákazníci na tohoto objemu dosáhnou. O závazku firmy z těchto věrnostních bodů jsme již hovořili tj. postupovat dle interpretace IFRIC 13. Děkuji za odpověď

Není pochyb, že firma tyto věrnostní programy musí nějak zohlednit ve svém účetnictví. Jediná otázka je, jak. Jsou dvě možnosti, může odložit část výnosů, nebo může zaúčtovat závazek.

Rozhodování o tom, která možnost je ta správná, se odvíjí od toho, zda se na situaci aplikuje IAS 18.13 (odložení výnosů) nebo IAS 18.19 (zaúčtování závazku).

Mimochodem, naschvál jsem tomuto závazku neříkal „rezerva“. Důvodem je, že „rezervy“ se tvoří, podle IAS 37. Podle IAS 18 se pouze účtují závazky (a protože IAS 37 má rozsáhlejší požadavky týkající se množství a podrobnosti zveřejněné informace, rozdíl není -- jak se na první pohled může zdát -- jen sémantický).

Každopádně, podstata IFRIC 13 byla definitivně rozhodnout, zda se jedná o závazek či odložený výnos. Toto interpretace sice nemá přímý dopad na vaši otázku (zda firma má právo účetní dopad věrnostních programů ignorovat, když ji chybí historická zkušenost), ale její ustanovení jsou, nicméně, předmětná.

Jinak, snažil jsem se najít českou verzi, ale přestože IFRIC 13 byl ratifikován (16.6.2008), zatím se nedostal do konsolidovaného textu (http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/accounting/consolidated_17102008/ifrs_consolidated_2/_CS_1.0_&a=d), takže žádný „oficiální“ český překlad zatím neexistuje.

Cituji proto anglickou verzi:

IFRIC 13.3: This Interpretation applies to customer loyalty award credits that:

(a) an entity grants to its customers as part of a sales transaction, ie a sale of goods, rendering of services or use by a customer of entity assets; and

(b) subject to meeting any further qualifying conditions, the customers can redeem in the future for free or discounted goods or services. …

Na rozdíl od IAS 18 (který se k „programům loajality“ výslovně nevyjadřuje), tato interpretace se na vaši situaci přímo a výslovně vztahuje.

IFRIC 13.5 An entity shall apply paragraph 13 of IAS 18 and account for award credits as a separately identifiable component of the sales transaction(s) in which they are granted (the ‘initial sale’). The fair value of the consideration received or receivable in respect of the initial sale shall be allocated between the award credits and the other components of the sale.

Tento odstavec jasně říká, že se nebude účtovat závazek (tvořit „rezerva“), ale že se bude část výnosu odkládat. Také implicitně říká, že historická zkušenost není předmětná. Jediné, co předmětné je, že firma prodala zboží, a součástí transakci byl věrnostní program.

IFRIC 13.6 The consideration allocated to the award credits shall be measured by reference to their fair value, ie the amount for which the award credits could be sold separately.

Tento odstavec toto stanovisko jasně podporuje, protože jasně říká, že hodnota se odvíjí od reálné hodnoty (částka, za kterou se něco může prodat v budoucnosti) nikoli od historické hodnoty.

Z interpretace také vyplývá, že není podmínkou, aby firma měla nějakou historickou zkušenost s tím, že zákazníci tyto výhody uplatňují. Pouhý fakt, že výhody nabízí, stačí k tomu, aby je při prodeji zohlednila.

Jediná výjimka by byla, pokud by firma byla téměř jistá, že zákazníci tyto slevy uplatňovat nebudou. Pak může předpokládat, že žádné budoucí obchody nebudou, a proto nevzniknou ani žádné další výnosy, a nedojde k předání žádné výhody. To by však bylo dost nepravděpodobné. V reálu si nedokážu představit legitimní firmu, která takovéto věrnostní programy nabízí pouze jako levný marketingový trik.

Jediná situace, kdy by se účtovala rezerva, by nastala, kdyby (podle odstavce 9) náklady související s dodáním výhod převýšily výnosy z původní transakce. Pak by se jednalo o nevýhodnou dohodu a teprve pak by se aplikovala IAS 37.

Nakonec bych silně doporučil klientovi vysvětlit, že pokud bude ignorovat požadavky zohlednit tyto věrnostní programy ve svém účetnictví (i když žádnou historickou zkušenost nemá), dopouští se tím chyby (při aplikaci účetních pravidel, IAS 8.5, definice), a až k předání bezplatného či zlevněného zboží dojde, bude muset postupovat podle IAS 8.42 (a tuto chybu opravit zpětně, v období, kdy se původní zboží prodalo).

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak a kde bych mohla najít ustanovení pro tvorbu bonusového/věrnostního programu. Jde o sbírání bodů za účast na projektech. Podle složitosti projektu budou nastaveny hodnoty bodů a za tyto body jemožné si vyměnit nějakou odměnu - např. poukázku na wellness, předplatné časopisu atd. Co musí udělat dříve než začnu s tvorbou? Na koho se mám obrátit či nějaký úřad obeznámit? Kromě ochrany osobních údajů, jaké jiné zákony musím ctít?


 


Děkuji za odpově´d

Přidat komentář