účtování akruálů

Ještě bych se ráda zeptala, jak velká je přiměřená jistota u účtování dohadných položek. jde o kontrakt podložený smlouvou, ale zákaznícknemá na konci čtvrtletí ještě přesný údaj o částce (je navázaný na výrobu). Proto by mě zajímalo, za jakých okolností my můžeme tržbu vykázat na základě odhadu.Děkuji

Protože se vaše otázka vztahuje na uznávání výnosů, musím upozornit, že se jedná o velmi citlivou a kontroverzní oblast, o kterou se (vedle FASB a AICPA potažmo AcSec) velmi intenzivně zajímá SEC. Krok špatným směrem proto často bývá smrtelný.

Protože přesné podrobnosti neznám (ani nechci, abyste je na tuto veřejnou diskusi psala), žádnou konkrétní odpověď Vám dát nemůžu. Obecně se pravděpodobnost (v případě majetku - ta pohledávka či accrual) se pohybuje kolem 70%.

ALE, protože se jedná o výnosy, bylo by lepší počkat, než se výrobek skutečně dodá.

Na druhé straně, pokud se výrobek dodá neprodleně po konci období, můžete s tím zacházet jako post balance sheet event (v tomto případě však bude nutné otevřít to období a opravit ho).

Nakonec, pokud se zboží dodá vnitropodnikově (třeba jiné dceře v zahraničí), nic řešit nemusíte. Účtujte jak chcete, protože během konsolidace ty výnosy a náklady stejně vypadnou.

Jinak, jak jsem si všimnul, Vy se často ptáte na celkem problematické věci. Nechtěla by si Vaše firma náhodou objednat nějaké soukromé školení? Na něm se můžete ptát (protože jsem vázán mlčenlivostí) na cokoliv a já naopak můžu poskytovat vyčerpávající odpovědi.

Děkuji za odpověď. Z naší strany nejde o dodání výrobku, ale služeb (jde o tzv. inženýrskou podporu výroby u zákaníka). Služba je poskytována nepřetržitě a cena je určena jako procento ze zákazníkem vyrobených kusů.

Ohledně školení máte pravdu, zkusím to ve firmě navrhnout. bohužel ve firmě je málo lidí, kteří pracují přímo s US-GAAP, jde spíš o vyjímky, většina úprav je dělána v zahraničí.

To jste měla říct hned. Já jsem si myslel, že se jedná o výrobu.

U služeb jsem na podobný problém už několikrát narazil (a dodnes vlastně ani nevím proč).

Podle US GAAP (CON 5.84 A, B a D) a SEC (SAB 104(rev).A.1) pohledávka/výnosy spojené se službou se zaúčtují v okamžiku, kdy služba byla poskytnutá (protože máte jak výnosy, tak náklady, žádný accrual není nutný). Služba byla poskytnutá v okamžiku, kdy dodavatel splnil všechny své významné povinnosti.

Jediná háček je, že SAB 104(rev).A.3.b praví, že pokud zákazník musí služby „akceptovat“, o výnosech se účtuje až v momentu akceptace. Nevznikají však žádné accruals. Náklady (související se službou) se vykazují jako work in process (do doby než se zaúčtuje výnos).

Z nějakého důvodu některé firmy v tomto jednoduchém postupu však neustále hledají složitost. Buď si vykládají akceptaci příliš striktně, nebo nechápou, k čemu se vlastně accruals používají (nebo kombinace obou).

Například, asi před rokem jsem byl u firmy (také poskytovatel služeb), jejíž matka si US GAAP vykládala tak, že pokud služba nebyla úplně dokončená a „akceptovaná“ (čímž se myslelo zaplacená), o výnosech se účtovat nemohlo. Dále, místo aby náklady na „nedokončené služby“ klasifikovali jako work in process, cpali je všechny do accruals. Samozřejmě, auditor (po té, co objevil značné množství accruals) byl zhrozený, a (protože sám tomu příliš nerozuměl) trval na tom, aby to dalo do nákladů. Protože tento postup by zničil její marže, firma byla proti, a rozpoutala se vášnivá debata (nakonec se řešení našlo, ale trvalo to).

Dodnes nechápu, v čem byl problém. Podle mého (a podle SAB 104 … question 1 a - d) zákazník „akceptuje“ v okamžiku, kdy dodavatel prokazatelně splní všechny své povinnosti a na základě toho mu vzniká právo vymáhat zaplacení (a je 70%+ pravděpodobné, že bude úspěšný u soudu, pokud to dojde tak daleko). V momentu akceptace vznikají výnosy a náklady. Pokud k akceptaci nedojde, žádné výnosy nevznikají, ale náklady také ne. Všechny náklady se sledují v WIP, než se vykážou výnosy (pak se náklady vykážou jako cost of sales). Pokud se částka výnosů musí odhadnout, budiž. Pro tyto situace jsou pravidla pro události po dni závěrky, která tyto situace řeší.

Přidat komentář