transferovanou technologii

Dobrý den, měl bych jeden dotaz, u kterého si nejsem jist, jestli je to správně podleUSGAAP. V současné době účtuji transferovanou technologii v rámci koncernu jako byąlo o nákup od třetích stran. Tzn., ľe je dám nejdřív (vezmu-li na pomocčeské účty) na 042 a odepisuji opět od začátku, tedy v rámci stroje např.10 let.Ale jelikoľ jde o transferované technologie v rámci koncernu, kde matka má100% u vąech dcer, chci se zeptat zda bych neměl tyto transferovanétechnologie účtovat na (vezmu-li opět na pomoc české účty) na 022 a vodpisech pokračovat dál, tzn. jestli byly odpisovány v předchozím podniku 5let, pokračovat ąestým rokem a odepisovat tedy jen zbývajících 5 let. To mě jen tak napadlo, ale jelikoľ jeątě nejsem v USGAAP aľ tak zběhlý anikde jsem se s tímto nesetkal, byl bych rád, kdybyste mi na to mohl dátodpověď. Předem děkuji a přeji hezký den

Podle US GAAP, pokud se jedná o 100% vlastněnou dceru, nejedná se o dva ekonomické subjekty, ale pouze o jeden. Jak dcera a matka mezi sebou účtují, není záležitost, kterou US GAAP upravuje (jediné, na co je nutné dávat pozor, je aby při tomto obchodu celku nevzniknul vnitropodnikový zisk, který by se dostal na jeho výsledovku). Jinak řečeno, všechny vnitropodnikové zisky se musí eliminovat.

Možná by pomohla tato metafora. Z pohledu US GAAP jsou matka a dcera orgány jednoho ekonomického těla, a jak si plíce a srdce mezi sebou účtují předanou krev je jejich věc, reporty podle US GAAP se sestavují pouze pro celé tělo.

Samozřejmě z hlediska českého účetnictví dcery jsou tyto otázky důležité, protože mají vliv na české výkazy, a na konec na české daňové přiznání. Toto však není problematika, kterou se US GAAP zabývá.

Pouze pokud by česká pobočka byla segment (co je však velice nepravděpodobné), pak by musela jako segment podávat zprávy o majetku, který mu patří. Tento majetek by se pak měl účtovat a vykazovat stejně, jako kdyby ho pořídila od třetí nezávislé strany (včetně stanovení reálné zbytkové hodnoty). Odpisové doby by se tak měly odvíjet od jeho skutečného zbývajícího ekonomického životu v momentu pořízení (jiný postup by byl chybou). Ale toto platí pouze pokud se jedná o segment, tak jak ho definuje US GAAP.

Přidat komentář