Your browser does not support JavaScript!

sleva z kupní ceny z prodeje podniku

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal na Váš odborný názor k řešení jednoho nevšedního účetního případu: proúčtování slevy z kupní ceny prodeje podniku. V rámci obchodní skupiny  došlo k přeprodeji jedné prodejní divize mezi sesterskými společnosti. Účastníci tranakce se zřejmě nedohodli na reálné hodnotě pohledávek a proto ocenění pohledávek při prodeji ponechali v nominální hodnotě. Ve smlouvě o prodeji podniku pak vznikla klauzule o ponechání rizik spojených s vymáháním nedobytných pohledávek na prodejci podniku -  Po dvou letech prodejce poskytne slevu z ceny ve výši nedobytných pohledávek. Podnik samotný byl následně oceněn posudkem znalce. Goodwill, který  vznikl z prodeje, byl vypočítán z rozdílu mezi kupní cenou a reálnou hodnotou aktiv - kromě pohledávek, ty byly oceněny nominální hodnotou. V průběhu období byly u prodejce tvořeny rezervy na rizika. Kupec netvořil opravné položky k pohledávkám a odepisoval Goodwill. Nyní má dojít k zúčtování slevy z kupní ceny. Auditor prosazuje názor, u kupce jednorázově ponížit hodnotu goodwillu o slevu a vytvořit 100% opravnou položku k nedobytným pohledávkám. TJ. Okamžitě uznat v nákladech nedobytnost pohledávek. U prodejce rozpustit rezervy na rizika oproti výplatě slevy. Ztrátu z nedobytnosti pohledávek tak bude mít skupina v nákladech hned dvakrát -  poprvé při tvorbě rezerv na rizika  u prodejce a podruhé při vytvoření opravných položek u kupce. Podle mého názoru, je tento způsob proúčtování transakce nerespektuje princip věrného a poctivého obrazu účetnictví. Jde o to, že pokud v okamžiku prodeje již existovala pochybnost o vymahatelnosti některých pohledávek, měly být při prodeji již přeceněny. Pokud cena pohledávek byla zajištěna ponecháním rizik na prodejci, poskytnutá sleva je "faktickou úhradou" pohledávek a goodwill by měl být ponechán v nezměněné hodnotě. CUS 015 - Operace s podnikem, bohužel takový případ příliš neřeší. Takže svůj názor opírám o analogii obecných principů účetnictví a IFRS 3. Prosím o Váš názor. Děkuji Tomáš Vrzala

Dobrý den,

rád bych odpověděl ale nejprve mám několik otázek:

Auditor se vyjadřuje k aplikaci IFRS?

Tato skupina publikuje konsolidovanou zprávu podle IFRS?

Ty dvě dcery sestavují individuální zprávy podle IFRS?

Jak vypadá ta skupina (ty firmy jsou matka a dcera, dvě dcery, dvě vnučky …)?


Dobrý den,

doplnění v textu

Auditor se vyjadřuje k aplikaci IFRS? Ne, účtujeme podle CUS a auditor aplikuje aplikační doložky komory auditorů ČR.

Tato skupina publikuje konsolidovanou správu podle IFRS? Konsolidovaná závěrka bude publikovaná podle holandských GAAP. Účetní názor audotora se týkal lokálních závěrek podle CUS. V rámci konsolidace bude transakce řešena jinak.

Ty dvě dcery sestavují individuální správy podle IFRS? Ne, podle CUS.

Jak vypadá ta skupina (ty firmy jsou matka a dcera, dvě dcery, dvě vnučky …)? Dvě „pokrevní“ sestry mají společnou matku v Nizozemí.

Předem děkuji za odpověď.

Dobry den,

to jsem si myslel.

Pokud vim, pri aplikaci CUS nemate zadne pravo se odvolavat na IFRS.  Naopak, mate povinnost dodrzovat formalni pozadavky ceske upravy.

Mozna byste mohl zkusit argument postavit na zaklade poctiveho a verneho obrazu, ale ja osobne neznam zadny pripad, kdy se auditor nechal takovym argumentem ovlivnit.

Ale ja nejsem expert na ceskou upravu, takze muj nazor v zadnem pripade nemuzete brat za odborny.

Co se IFRS tyce, IFRS 10.2.a vyzaduje, aby se sestavovala konsolidovana zprava pro celou skupinu.  Proto (krome v pripade, ze by meli nejakou povinnost sestavovat individualni zpravu podle IFRS -- jak upravuje IAS 27.2) se z pohledu IFRS ani nejedna o dve samostatne firmy.

A i kdyby ano, IFRS 3.B1-4 vylucuje vznik goodwill, pokud se jedna o akvizici v ramci jedne skupiny.

A i kdyby se jednalo o dve samostatne firmy, IFRS 3.18 nepripousti znalecne posudky.  Naopak prikazuje, aby se zjistila realna hodnota (zjistovani realne hodnoty upravuje IFRS 13, ktery je, mimochodem, povinny od 1.1.2013).

Nakonec, co se pohledavek tyce, pokud jednotka eviduje pohledavky, ke kterym existuje objektivni dukaz nedobytnosti, musi tyto pohledavky (podle IAS 38.58) odepsat, a to nejpozdeji k rozvahovemu dni prvni zpravy sestavene pote, co se tento dukaz objevi.

 

hezke dopoledne

 

RM

Přidat komentář