Your browser does not support JavaScript!

Prepočet prijatých preddavkov

Dobrý deň, pán Mládek. Chcel by som sa opýtať na postup prepočtu prijatých preddavkov v cudzej mene v rámci konsolidácie.Dcérska spoločnosť, ktorej funkčná mena je CZK prijala od materskej spoločnosti preddavky (za budúcu dodávku výrobkov) v EUR. V dikcii IAS 21 ods. 23 b) tieto preddavky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (31.12.) neprepočítava, ale ponecháva ich v pôvodnom historickom kurze CZK/EUR. Akým kurzom prepočítavam tieto preddavky, ak individuálnu účtovnú závierku zostavenú v CZK prepočítavam na funkčnú menu matky (EUR)? Použijem kurz k 31.12. v zmysle IAS 21 ods. 39 a) "majetok a záväzky pre každú prezentovanú súvahu sa prepočítavajú záverečným kurzom ku dňu zostavenia tejto súvahy" alebo pôvodný historický kurz? Ak použijem kurz k 31.12., nedostanem už rovnaký zostatok v EUR a teda v rámci vylučovania vzájomných pohľadávok a záväzkov s matkou mi vznikne rozdiel. Čo s týmto rozdielom? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.Pavol

-          v individuálních UZ dcery se jedna o nepenezni polozku a prijatou zalohu neprecenuje a vede se v historickem FX kurzu – de facto je to nejaky deferred income pro tu dceru

-          pro ucely konsolidace se tento zavazek ale musí prepocitat zaverkovym FX kurzem (IAS 21.39 nerozlišuje peněžní a nepeněžní položky) a tim pri konsolidaci, kdy jsou eliminovany vzajemne zustatky (matka: pohledavka a dcera: zavazek) vznika rozdil – kurzovy rozdil, ktery je soucasti vysledku hospodareni, protože vznika z obchodni transakce mezi matkou a dcerou, tj. nezahrnoval bych do OCI

Přidat komentář