Preklad IAS/IFRS A US GAAP platných od r. 2005

Dobry den prajem. Pán Mládek, ja by som sa u Vás chcel informovat o obsahu 1. dielu tejto knihy. Sú obsahom tohto 1. dielu všetky štandardy alebo len niektoré, a ak iba niektoré, tak by som chcel vediet ktoré. Taktiez je síce na stránke informácia ze by mala byt v predaji už 7. 2. 2005 ale nie je tam zadaná orientačná cena.Dakujem za odpoved.

Dobrý den,

děkuji za Váš zájem, ale Světové účetnictví není překlad IFRS (takový překlad už existuje, a bylo by zbytečné opakovat něčí jinou práci).

Místo toho k problematice aplikace IFRS v praxi přistupuje tak, jak je běžné v USA nebo ve Velké Británii: tématicky. Kniha proto není rozdělena podle jednotlivých standardů, ale podle jednotlivých účetních oblastí tak, jak se objevují v účetních výkazech. Například peníze, pohledávky, zásoby, hmotný majetek, závazky, výnosy, náklady, atd.

U každé oblasti se samotný standard cituje (a jeho text selektivně překládá) pouze v případě, že taková citace je předmětná (což často není). Jinak kniha poskytuje výklad standardu, který má účetním popsat, jak se běžně ten či onen standard aplikuje v praxi, ne proto, aby se postupovalo podle samotného písmena standardu (co, protože IFRS jsou standardy založené na zásadách – tzv. principles based standards – tak či tak není možné), ale podle ducha standardu.

Důvodem je, že při aplikaci IFRS účetní technicky nezodpovídá za to, že „postupoval podle pravidel“ (to by bylo možné pouze v případě, že IFRS by byly „rules based standards“, což nejsou). Místo toho každý účetní zodpovídá za to, že jím zvolený postup poskytl pravdivý a věrný obraz ekonomické skutečnosti (tak jak standardy tento obraz chápou).

Proto zároveň není možné poskytnout seznam standardů, které se v knize popisují. Například, pokud se jedná o téma zásoby, není možné postupovat pouze podle IAS 2, protože na tvorbu a ocenění zásob mají silný vliv také standardy 16, 19 a 38, a také standardy jako 8, 10, 17, 23, 24, 32, 36, 39, IFRS 2, IFRS 5, atd. Opačně zas jeden standard může ovlivňovat několik témat. Například IAS 39 ovlivňuje nejen finanční investice, ale i pohledávky, půjčky, závazky, rezervy, výnosy, náklady, zisky, ztráty, a to u různých firem v různých průmyslových odvětvích jinak.

Co se témat týče, první díl se věnuje těm účetním oblastem, které jsou nezbytné pro téměř každého účetního u každé firmy, kromě v případě, že se jedná o kontroverzní oblast, kde se brzy očekává významná změna. Věnuje se proto krátkodobému majetku, hmotnému a nehmotnému majetku včetně leasingu, závazkům (jak krátkodobým, tak dlouhodobým) včetně rezerv, vlastnímu kapitálu a vykazování výsledků.

Druhý díl se bude věnovat: za 1. speciálním účetním otázkám (jako finanční nástroje, deriváty, zajišťování, majetkové účasti, segmenty, účetnictví pro daně, změny a chyby, atd.); za 2. oblastem, které jsou momentálně kontroverzní (jako zajišťování, zaměstnanecké opce, reálná hodnota, atd.), a za 3. oblastem, kde se v blízké době očekávají změny (například souhrnný hospodářský výsledek a koncepční rámec podle IFRS, nebo uznávání výnosů).

Kdy bude druhý díl vydán? Na to nejsem momentálně schopen odpovědět, protože to nezáleží na mně. Záleží na tom, jak dlouho to bude trvat, aby se tvůrci standardů domluvili s Evropskou komisí na jedné straně Atlantiku a s americkým Kongresem na druhé (doufám, že to bude během roku 2005).

Co dostupnosti a ceny publikace týče, to není v mých kompetencích. Proto jsem na stránku (www.gaap.cz/index.php?ln=1&tm=3&om=13&z_id=a_knihy_c) umístil odkaz na vydavatele a jeho internetový obchod.

Přidat komentář