Preklad contribution margin

Dobrý den, překládám text z oblasti správy úvěrů, řízení pohledávek atd. Vyskytují se tam vedle sebe pojmy contribution margin a contribution income. Můžete mi prosím poradit, jaký je správný překlad do češtiny? Rovněž tak pro pojem DSO (Days Sales Outstanding)?

Jak se výrazy přesně překládají, nevím (nevím ani zda existují přesný český ekvivalenty). Proto, Vám asi přímo nepomůžu. Poskytnu však radu.

Co já v těchto situací obvykle dělám, je že přeložím doslovně: třeba příspěvková marže nebo „dni zboží na skladě“, a pak vysvětlím, o co se jedná. Možná to není pěkné, ale alespoň nedojde k nedorozumění.

A teď to vysvětlení:

Z hlediska vedení, se příspěvková marže počítá tak, že se od výnosů odečtou všechny variabilní náklady, aby se zjistila, jakou částkou každý prodej přispává na pokrytí fixních (příklad najdete na adrese http://www.toolkit.cch.com/text/P06_7520.asp). Obvykle se používá při rozhodování o tom, zda se vyplatí nějaký výrobek nadále vyrábět a nabízet (některý lidi ukazatel také používají k tomu aby určili prodejní cenu, ale to jsou obvykle ti který dostali pětku z mikroekonomicky).

Z hlediska investorů se příspěvková marže počítá tak, že se od výnosů odečtou náklady na prodané zboží, výrobky nebo služby (cost of sales) a náklady na odbyt (selling expenses). Tím se zjistí částka, kterým odbyt přispívá na správu firmy (administrative expenses). Obvykle se používá k zjištění, zda vedení jedné firmy hospodaří ekonomičtěji než jiné (nebo průměrné).

„Dni zboží na skladě“ se počítá tak, že zásoby vydělí průměrným výnosem za den (měl by se spočítat vážení průměr, ale mnoho lidí si šetří práci tím že vezmou roční výnosy a vydělí 365). Tím se zjistí jak dlouho to bude trvat, než se vyprodají zásoby. Tento ukazatel je podobní „obratu zásob“ (inventory turnover, nebodly roční výnosy děleno zásobami), až na to že (pokud se počítá použitím váženého průměru) poskytuje přesnější odpověď.

Přidat komentář