Přefakturace US GAAP

Vážený pane Mládku,chtěla bych Vás poprosit o informaci jak se dle US GAAP nahlíží na přefakturaci (stejná částka přijatá a uhrazená). Je možné ji řešit přes zúčtovací vztahy či průběžné položky?Mockrát děkuji.Lucie Zelenková

Dobrý den,

US GAAP nemá stejný charakter jako ČNS. Místo aby se zaměřil na formality, předepisoval účty a postupy (žádné zúčtovací vztahy či průběžné položky ani nedefinuje), snaží se zachytit ekonomickou podstatu věci.

Abych byl schopen odpovědět na Vaší otázku, musíte popsat transakce: kdo byly její strany, proč si posílali peníze, jaký byl jejich vztah (podniky ve skupině či nezávislé firmy), atd.

Dobrý den,

velice děkuji za Váš komentář.

Jedná se zejména o přefakturace na zaměstnance a podniky ve skupině. Např. elektrickou energii ve firemních bytech uhradí spolu s nájmem nejprve firma, ale dle vnitřních předpisů si mají elektřinu hradit zaměstnanci sami, tak se pak přefakturovává na zaměstnance. Jiný příklad je například ubytování v hotelu na služební cestě, které pro kolegy od našeho zřizovatele někdy hradíme my, ale pak přefakturováváme zřizovateli.

Podle definice se mi zdá, že by se to dalo zařadit pod Gains/Losses, ale pokud bych se snažila o věrné a poctivé zobrazení a vycházela z ekonomické podstaty asi bych radši těmito transakcemi zisky a ztráty neovlivňovala.

Moc děkuji.
Lucie Zelenková

Aha, co popisujete, jsou tzv. pass through costs. Protože se nezabývá konkrétními postupy, US GAAP k těmto položkám nemá žádné specifické instrukce.

Co je však důležití je že tito položky nemohou mít žádní dopad na výsledovku firmy (ani jako výnosy/náklady (revenue/expense) ani jako zisky/ztráty (gains/losses) a to bez ohledu zda by byly v stejné výši).

Takže se musí řešit jen a pouze rozvahově (promítnout je na výsledovky, by bylo chybou).

Co se postupu týče, optimální by bylo kdyby k přijmu a výdaji došlo zároveň (nebo alespoň na stejném bankovním výpisu). Pak byste jednoduše to mohla účtovat banka / banka.

Jinak by se to asi dalo klasifikovat jako „záloha“ (deposit). Příjem by byl: banka / záloha a výdaj by byl: záloha / banka (oba ve stejné výši).

Kdyby ten účet „záloha“ měl na konci období zůstatek, mohl by se zahrnout do „other and deferred items“ (pokud ve firmě nějaký takoví účet máte) nebo do nějaké podobné třídy (kde by se označil jako „pass through cost received“ nebo nějakým jiným popisným názvem).

Kdyby účet naopak neměl žádný zůstatek, pak není co řešit. Na rozvaze by se stejně neobjevil.

Přidat komentář