Your browser does not support JavaScript!

Přecenění investice do nemovitostí na reálnou hodnotu IFRS pro SME

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda praktikuji správný způsob u investiční nemovitosti a jejího přecenění na fair value. Jedná se o garáž, při přecenění se její hodnota navýšila. Navýšila jsem tedy původní PC a dosavadní oprávky o tolik %, o kolik je vyšší fair value oproti původní účetní hodnotě. Následně jsem rozdíl mezi navýšenou PC a oprávkami zaúčtovala jako výnos z přecenění. Je to tak správně?

Děkuji.

Přecenění stanoví nový cenový základ. Po přecenění by se čistá účetní hodnota majetku (pořizovací cena snížená o oprávky) měla tedy rovnat reálné hodnotě. Rozdíl mezi starou účetní hodnotou a novou je zisk (přírůstek neboli gain) nikoli výnos (revenue). Majetek se poté odepisuje do dalšího přecenění, kdy je opět stanovený nový cenový základ.

Pokud se čistá účetní hodnota majetku rovná reálné hodnotě po provedení všech zápisů, udělal jste to správně. Jinak ne.

Přidat komentář