přecenění

Dle IAS 38 lze při použití modelu přecenění nehmotné aktivum přecenit na fair value, která však musí být stanovena na aktivním trhu. Ma otazka: V US GAAP neexituje žádná přecenění majetku jak hmotného tak nehmotného?Dekuji

Přidat komentář