pass-through cost

Dobrý den, dovoluji si zde umístit dotaz, který jsem před chvilku zaslala e-mailem panu Mládkovi, v naději, že mi někdo třeba poradí, protože čas mě tlačí.Setkala jsem se při překládání s pojmem pass-through cost a bohužel se mi zatím nepodařilo nikde najít český ekvivalent tohoto typu nákladů. V mé anglické smlouvě jsou odlišeny od Cost, které zahrnují provozní, mzdové a režijní náklady. Tyto náklady vzniklé poskytovateli marketingových služeb mu posléze nahrazuje příjemce těchto služeb. Pokud jde o pass-through cost, ty mají být hrazeny po obdržení faktury (patrně od třetích stran) buď poskytovatelem služeb nebo příjemcem služeb, podle toho, kdo fakturu obdrží, ale poskytovateli služeb mají být v každém případě rovněž nahrazeny, stejně jako Costs. Ve vymezení pojmů jsou past-through cost pouze definovány jako náklady, které za takové příjemce služeb a poskytovatel služeb považují podle vnitropodnikových uzancí (jedná se o kapitálově provázané subjekty). Doufám, že to nevysvětluji příliš zmateně. Myslela jsem, že pass-through cost by bylo možné v této souvislosti přeložit jako nepřímé náklady, ale mám za to, že tak se u nás označují především režijní náklady a ty, jak jsem psala, jsou již zahrnuty v Costs. Napadlo mě poté náklady na platby za služby třetích stran. Překlady jako přenositelné náklady nebo převoditelné náklady se mi příliš nepozdávají, nikde jsem se s nimi nesetkala.Nesetkal jste se prosím někdo s tímto termínem? Děkuji za odpověď.

Pokusím se odpovědět si zatím sama, vzhledem k novým poznatkům získaným při hledání a práci. Zdá, že dodatečně vyúčtované náklady by byl vhodný termín. Jak jsem zjistila, pass-through cost mohou být zhruba vykládány jako 1) zvýšené náklady kompenzované zvýšením cen zákazníkům nebo 2) čistě náklady pořízení nahraditelné jinou osobou, která se k tomu zavázala 3) dodatečně vyúčtované náklady či náklady výsledné kalkulace ve smyslu zpřesnění původně odhadovaných nákladů a dodatečně vyúčtovaných uživateli jako doplatek k těmto původním.

Podle mne pass through costs by mely byt prefakturovane vydaje nebo naklady. Napriklad, pokud musim za klientem cestovat, tak mu preuctuji moje vydaje za hotel. Tyto vydaje jsou podle mne pass through costs, protoze pouze prochazeji pres mou firmu a nejsou to ve skutecnosti ani moje vynosy, ani moje naklady (v pravem smyslu slova).

Přidat komentář