Odpisy US GAAP

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, zda se pri stanovení odpisů zohledňuje kurz a jak se promítá změna kurzu v čase odpisování na odpisované častce a zůstatkové ceně.Př. Koupim stroj za 1000 dolaru - aktuálním kurzem převedu na CZK - zauctuji porizeni majetku a nastavím výši odpisů pro každý rok po dobu odpisování. Jak se ohlední změna kurzu další roky ? Jak porovnám, pokud majetek účtuji jak v českém účetnictvím (v CZK) tak v US GAAP (v dolarech).Děkuji moc za odpovědLucie

Ne, při stanovení odpisů kurz není relevantní.

Obecně, kurz se může vztahovat jen na finanční majetek / závazky (peníze, pohledávky, půjčky, atd.), ne na majetek jako stroje, přístroje, patenty či copyrighty.

Není možné například mít „stroj v cizí měně“. Stroj je stroj, fyzická věc. Může však existovat situace, kdy se stroj kdysi pořídil v cizí měně, ale pak se kurz bude vztahovat na závazek, který vzniknul, když se stroj koupil (pokud stále nebyl ke dni závěrky splacen), nikoli na ten stroj. Samotný stroj zůstává v historické ceně (částka, která se kdysi zaplatila kurzem dne zaplacení).

Samozřejmě, stroj může patřit dceře která se bude konsolidovat. Pokud matka má jinou funkční měnu, stroj se převede z funkční měny dcery na funkční měnu matky kurzem dne závěrky. Náklady související se strojem (odpisy, oprava, údržba, atd.) se pak převedou buď váženým průměrným kurzem za období a/nebo kurzem dne transakce.

Tento vztah mezi matkou a dcerou řeší vyhláška FAS 52.

Jinak nechápu, proč by firma, která sestavuje závěrku podle US GAAP, převáděla majetek koupený v USD na CZK, aby ho znova následně, každou závěrku, převáděla zpátky na USD. Proč ho rovnou nenechá v USD?

Leda by firma primárně účtovala podle české legislativy a pak se snažila svou českou závěrku překlopit na „US GAAP“ nějakým můstkem či převodem. Ale to by se asi nejednalo o zodpovědnou, rozumnou firmu.

Rozumné firmy vedené zodpovědnými lidmi chápou, že IFRS a ČNS jsou neslučitelné systémy, sestavené na základech jiných teoretických předpokladů, sloužící jiným účelům, a že snaha „převést“ jeden na druhý nedává žádné smysl.

Tito lidé chápou, že pokud se sestavuje závěrka podle českých národních standardů, na jednotlivé transakce a události (tak jak je chápe FAS 162), aplikuje se česká legislativa. Zároveň chápou, že česká legislativa klade jiné požadavky na klasifikace, ocenění a vykazování než US GAAP. Proto se nesnaží spojit nespojitelné, a místo aby si „šetřili“ práci tím, že účtují jednou a pak převádí, ke svým účetním povinnostem se staví čelem.

Ale bohužel, stejně jako se na silnicích se najdou nezodpovědní řidiči, za řídicími pákami firem se najdou nezodpovědní ředitelé. Zodpovědný řidič ví, že v zimě se přezouvá na zimní pneumatiky (ne proto, že mu to nařizuje stát, ale je to rozumné).

Pak jsou tací, kteří si myslí, že jako u pravidla silničního provozu, zákony přírody platí jen, když jejich dodržování kontroluje státní správa. To jsou ti řidiči, kteří se pak strašně diví, když skončí v příkopě omotaní kolem stromu, protože letní gumy na sněhu kloužou.

Podobné je to u některých ředitelů některých firem. Tito lidé si myslí, že investice do decentního informačního systému, který je schopen sledovat jak US GAAP tak ČNS (a vesměs libovolný počet jiných systémů) je zbytečná. To si obvykle myslí do té doby, než jejich firma nenarazí do auditora, který má licenci se vyjadřovat k řádné aplikaci US GAAP.

Takovému auditorovi (na rozdíl od českých, který mají právo se vyjadřovat jen k aplikaci ČNS), po té co zjistí, že firma svou US GAAP závěrku sestavila převodem, nezbývá jiná možnost než konstatovat, že firma neaplikovala standardy US GAAP (tak jak je definuje FAS 162.3.a-d) na JEDNOTLIVÉ TRANSAKCE A UDÁLOSTI (tak, jak to nařizuje FAS 162.4).

Jednou jak toto konstatuje, nezbývá mu jiná možnost než trvat na tom, aby se tato chyba opravila, a to (na základě požadavků SEC) minimálně pět let dozadu (a i kdyby se mu do toho příliš nechtělo, pokud svůj podpis připojí ke zprávě „podle US GAAP“, která nebyla sestavená tak, že se na jednotlivé transakce a účetní události aplikovaly standardy US GAAP, hrozí mu (mimo jiné) ztráta licence -- SOX.SEC.105.c.4.B -- a pokuta v maximální výši $100,000 -- SOX.SEC.105.c.4.D.i -- za každý takový podpis. Mimochodem, celé firmě hrozí pokuta ve výši $2,000,000 za každý takoví výrok a/nebo zrušení registrace u PCAOB).

Protože většina rozumných vedoucí příliš nechce, aby jejich firma znova zkoumala každou přijatou fakturu, každou vydanou fakturu, každý pohyb na úctě, každý koupení stroj, každou výplatní pásku, atd. za posledních pět let aby se zjistilo zda jednotlivé transakce a události byly zaúčtovaný tak jak vyžadují standardy US GAAP radši investují do adekvátního informačního sytému včas (minimálně dva roky před tím, než se jejich České pobočka stane materiální, z pohledu Americké matky, a bude muset projit skutečným US GAAP auditem).

Přidat komentář