Odpisování fin. leasingu

Vážený pane Mládek,právě jsem zpracoval fin. leasing dle IFRS na straně nájemce. Jedná se o os. automobil, leas. smlouva na 3 roky. Je správně, když tento majetek budu odepisovat po dobu běhu leasingu (tedy 3 roky) a do nulové hodnoty? V současné době totiž nelze určit, jestli bude automobil po ukončení leasingu prodán nebo používán dál.Děkuji

Zde není důležité zda majetek bude prodán ale zda si ho nájemce ponechá.

Podle IAS 17.27, pokud si majetek ponechá (leasing se stal finanční protože se splnili kriteria IAS 17.10 a, b nebo e), nájemce ho bude odepisovat stejně jako každý jiný majetek: stejná doba, stejná metoda stejná zbytková hodnota a pokud ho nakonec prodá, postupuje stejně jako, když se prodá jakýkoliv jiný majetek.

Teprve pokud je jistota že se majetek bude vracet pronajímateli (IAS 17.10 c nebo d), by bylo správné ho odepisovat po doby trvání pronájmu (obvykle) k nulové zbytkové hodnotě.

Přidat komentář