naklady

p. Mladek,mne by zajimalo, jake jsou vyhody (prinos) funkcni (ucelove) klasifikace nakladu proti druhovemu cleneni vo vykaze zisku a strat.Lucie

Výhod je několik.

Zaprvé, z praktického hlediska je to jediná možnost pro firmy, které by si přály zúčastnit se obchodování na americkém kapitálovém trhu (americká Komise pro cenné papíry jinou formu výsledovky neuznává).

Zadruhé, umožňují investorům provést mnohem lepší analýzu firmy (jak vysvětluji v článku www.gaap.cz/index.php?ln=1&tm=3&om=14&z_id=c_COGS_c), což vede ke zprůhlednění výkaznictví a zároveň k snižování nákladů na vlastní kapitál.

Nakonec, z teoretického hlediska, účelová výsledovka je konzistentní s finančním konceptem údržby kapitálu. Tento pohled na hospodaření (jak vysvětluji v článku www.gaap.cz/index.php?ln=1&tm=3&om=14&z_id=c_int-ast-2005-1_c) vede k efektivnější alokaci ekonomických zdrojů, výkonnějšímu a dynamičtějšímu hospodářství, a vyšší životní úrovni pro většinu lidí.

Přidat komentář