Lis na sklade, odpisy

Dobrý deň,ako máme správne postupovať podľa IFRS, ak sa vedenie firmy rozhodlo, že stroj ktorý bol kúpený z inej spoločnosti v rámci koncernu. nesplna požiadavky kvality a bude demontovaný a daný do skladu. Je možné takýto stroj doodpisovať aj ked bude v sklade?Čo v prípade, ak sa z neho niektoré časti použijú ako náhradné diely k strojom rovnakého druhu?Dakujem.

Dobrý den,

Zaprvé, podle IFRS, cena za kterou jedna dcera stroj „koupila“ od druhé není vůbec relevantní.

Zadruhé, v okamžiku kdy firma (nebo jakákoliv její dcera) jakýkoliv produktivní majetek (stroj, přístroj, patent, copyright, atd.) přestane užívat nebo ho přesune na jinou dceru, vznikla indikace (IAS 36.12.f) že stroj ztratil svou hodnotu (technicky vznikla v momentu kdy se o tom rozhodlo, ale budíš). V tomto okamžiku firmě/dceře vznikne povinnost provést tzv. impairment test (test poklesu hodnoty).

Impairment test spočívá v tom, že se A. zjistí tzv. recoverable amount (zpětně zpeněžitelná částka).

B. se tato hodnota porovná z čistou účetní hodnotou, a pokud čistá účetní je vyšší, majetek se odepíše na recoverable amount (tím že se na výsledovku promítne tzv. impairment loss / ztráta s znehodnocení majetku).

Recoverable amount se zjistí tak, že se porovná fair value less cost to sell (reálná hodnota majetku mínus náklady na likvidaci) a value in use (cena z užití).

Fair value less cost to sell se má zjistit na základe tržní ceny srovnatelného majetku, nabídky na odkup / prodej, nebo podobným způsobem.

Value in use se má zjistit tak že, se odhadnou čisté peněžní toky související s majetkem, rizika s nimi spojené (jak výše tak načasování) a výslední peněžní tok upravený o riziko se diskontuje bezrizikovou úrokovou sazbou.

Jednou jak se majetek přecení na recoverable amount, první dcera ho může (v této hodnotě) převést na druhou.

Pokud dcera která majetek získá ho bude užívat, bude ho vykazovat jako hmotný majetek (property, plant and equipment). Pokud ho bude držet jako náhradní díly, rovněž ho bude vykazovat v PP&E, ale jako součást tzv. „spare parts inventory“ (náhradní díly).

Pokud s ním dcera nebude ani vyrábět, ani ho nebude používat na náhradní díly, pak ho bude vykazovat jako buď „idle assets“ (odstavení majetek) nebo „assets to be disposed of“ (majetek který se bude likvidovat) podle toho zda ho míní dál držet nebo se ho zbavit (prodejem nebo tak že ho odveze na skládku).

Jinak, pokud by během tohoto převodu vzniknul zisk (matce nebo nějaký dceře) jednalo by se o hrubé porušení IFRS.

Přidat komentář