Leasing - predcasne ukonceni

Dobry den,rad by som sa opytal, ako sa dle IFRS vykaze predcasne ukoncenie financneho leasingu zo strany najemce (vyradenie majetku, znizenie zavazku a rozdiel do vysledovky??)diky

IAS 17 se k této záležitosti výslovně nevyjadřuje. Jedině odst. 13 upravuje změny, ale ten předpokládá, že se v nájmu bude pokračovat.

Proto bych postupoval tak jako u každého jiného majetku. Při ukončení dohody (a vrácení majetku) bych porovnal zůstatkovou (čistou účetní) hodnotu majetku s částkou, kterou jsem dostal (v tomto případě ušetřil) při jeho likvidaci, a rozdíl bych promítnul na výsledovku jako zisk nebo ztrátu z vyřazení majetku (gain (loss) on asset disposal).

Prakticky bych proto proti sobě zaúčtoval majetek a závazek s tím, že rozdíl (pokud bude) bych promítnul na výsledovku.

Například, 1.1.2004 se pronajal majetek v hodnotě 20,000 na pět let s roční splátkou 5,009.13. Majetek se odepisoval lineárně k nulové zbytkové hodnotě. 31.12.2006 se dohoda předčasně ukončila a majetek se vrátil pronajímateli.

31.12.2006

MD – oprávka / 12,000.00
MD – závazek / 8,932.60
D – majetek / 20,000.00
D – ztráta na likvidaci majetku / 932.60

Kdybych dohodu ukončil úmyslně, a kdybych musel zaplatit nějaké penále, toto penále bych vykázal na výsledovce ve správě (pod nějakým rozumně popisným názvem jako třeba „penále za předčasné ukončení leasingu“).

Přidat komentář