Kurzové rozdíly

IFRS:kurzové rozdíly jdou do N/V pouze pokud se jedná o pěněžní položky = finanční plnění v průběhu roku, nebo přecenění pen. položek k rozvahovému dni.Jak je to v US-GAAP? Předpokládám, že stejně?V ČUS je kurzový rozdíl vždy zobrazen výsledkově, kromě některých cenných papírů a podílů.Opravte mě prosím, a doplňte.DěkujiPSPlus jak se stanovuje kurz? Podle české úpravy se používá kurz ČNB platný ke dni transakce a k rozvahovému dni, případně pro účetní rok se může použít kurz pevný.

Ano, SFAS 52 je srovnatelný s IAS 21 (existují nějaké malé rozdíly u investic, ale nic významného).

Co se kurzu týče, US GAAP (ani IFRS) nespecifikují přesně, jaký kurz se musí používat (takové věci dělají pouze legislativní standardy jako ty české, které předpokládají, že účetní na žádný vlastní úsudek právo nemají). Pokud chcete používat ČNB, můžete. Až se transakce uskuteční, musíte však použít ten aktuální kurz, který se objeví (implicitně nebo explicitně) na bankovním výpisu.

Přidat komentář