Impairment

Pane Mládku, měl bych na Vás otázku týkající se impairmentu. Představme si, že jsem výrobní firmy - vyrábím dřeváky a mám více provozních budov. V případě, že nemám na jednu výrobní položku (holandské dřeváky) odbyt (nebo přemístím výrobu do jiné budovy), mohu zaúčtovat tuto prázdnou budovu jako impairment? - (nebudu ji používat) V případě, že ano, mohu př. za několik roků (měsíců) tento majetek opět zavést do účetnictví (stornovat Impairment???). Co v případě, že budovu musím temperovat aby mi nespadla - mohu přesto udělat impairment?Předem Vám děkuji za odpověď.

Všeobecně je nutné provést impairment kdykoliv je důkaz o tom, že reálná hodnota majetku materiálně poklesla. V tomto ohledu IFRS jsou relativně shovívaví s tím že impairment je nutní pouze pokud jak čistá realizovatelná hodnota (ve směs očekávaná prodejní cena mínus náklady na likvidaci) tak tzv. value in use (ve směs součastná hodnota čistých peněžních toků) jsou nižší než účetní hodnota majetku.

Pokud jedena z těchto hodnota je vyšší, impairment není nutní (je však nutné pamatovat na to že jak IFRS tak US GAAP zakazuje náklady spojené s odstavením majetkem - třeba odpisy - zahrnout do pořizovací ceny zásob. Pokud takové náklady vznikají, promítnou se rovnou na výsledovku jako součást nákladů na správu).

Pokud se impairment provede a po té vznikne důkaz o tom, že tzv. recoverable amount (ta vyšší z value in use nebo čisté realizovatelné hodnoty) vzrostla, podle IFRS se reversal provést může (správní účetní postup je „reversal“ nikoli „storno“ neboli „void“).

US GAAP má velmi podobní požadavky až na to, že reversal (pokud se jedná o jiný majetek než ten který se bude prodávat) zakazuje.

Přidat komentář