IFRS cost of inventories

Dobrý den,můžete mi prosím poradit, kde naleznu na internetu úplné znění pargarafu : IFRS cost of imventories. Jedná se mi o položku ocenění zásob foreign exchange differences , která měla být pro rok 2004 zrušena . Alena Šafářová

Bohužel, na internetu se nedá najít znění IFRS. IFRS jsou chráněny copyrightem a nezisková organizace, která je tvoř,í je na internetu nepublikuje.

Právě jsem časopisu Účetnictví odevzdal článek o zásobách (měl by vyjít v dalším čísle), kde změny v IAS 2 probírám.

Co se cizích měn týče, tak nové znění IAS 2 zakazuje aplikovat dopad změny kurzu proti zásobám. Ty se musí neustále vykazovat v historické ceně (jejich cena v cizí měně přepočítaná kursem dne, kdy byly pořízené) Na výsledovku se tak sice musí promítnout zisk nebo ztráta (gain or loss), ale na rozvaze se bude účtovat proti závazku, který se zásobami souvisí.

Všeobecně, po 1.1.2005 se všechny změny v kursech budou muset aplikovat na pohledávky a závazky z obchodního styku jak podle US GAAP, tak podle IFRS.

Přidat komentář