Your browser does not support JavaScript!

IAS 41

Dobrý den, Prosím o radu s interpretací IAS 41. Jde o vinařskou firmu, která se zabývá výrobou a prodejem vína. Vlastní mnoho hektarů vinic, které jsou plodící, ale i vinice, které jsou vysázené v letošním roce a první sběr proběhne až za 3 roky. Jak se účtuje o tomto majetku dle IFRS, který ještě neslouží k zamýšlenému ekonomickému užitku? ČÚL tento majetek eviduje na účtě pořízení dlouhodobého majetku než nastane první sběr (poté je zařazena do aktiv). Existují zde nějaké odlišnosti ve srovnání s IFRS? Kam se obecně účtuje majetek který není v IFRS "dokončen"?Dále bych se chtěla ještě zeptat, jak je to s hrozny jako zemědělským výrobkem. Pokud vinař určitou část hroznů pro výrobu vína odkupuje od jiných pěstitelů postupuje se v oblasti oceňování a vykazování této komodity dle IAS 2 zásoby? Děkuji Vám mnohokrát za odpověď

Dobrý den,

já toho o zemědělské produkci sice moc nevím (takového klienta jsem zatím nikdy neměl), ale IAS 41 hovoří celkem jasně, takže vlastně není co interpretovat.

Podle odst. 10 se biologický majetek (vinná réva) zaúčtuje (do majetku), pokud je pravděpodobné (alespoň 50% jisté), že bude firmě přinášet ekonomický prospěch (například bude produkovat plody, které se bude moci prodat).

Zda jsou vinice „plodnice“ nebo ne, není při aplikaci IFRS relevantní.  

Jediné co relevantní je, že se zemědělský produkt bude moci prodat buď přímo (třeba jako hroznové víno v maloobchodech), nebo po zpracování (jako víno, burčák, pálenka, atd.).

Protože se IFRS nezabývá účtováním, IFRS nespecifikuje, na kterém „účtu“ se vinice zaúčtují.

Jediné, co je podle IFRS nutné, je majetek „rozpoznat“ (zaúčtovat) tak, aby (při sestavení finanční zprávy) bylo jasné, o jaký majetek se jedná.

Pokud bych takovou finanční zprávu sestavoval já, asi bych na rozvahu promítnul vinice v celku, s tím, že informace o plodné / neplodné části bych dal do přílohy.  Do přílohy bych také dal (mimo jiné) odhad toho, kdy se ta neplodná část stane plodná.

Co se oceňování týče, podle IAS 41.12 se jak biologický majetek (réva), tak biologická produkce (bobule) oceňují v reálné hodnotě (mínus odhadované náklady na prodej).

V okamžiku pořízení se vinice proto může ocenit v pořizovací ceně (včetně nákladů na vysazení), ale hned dnem první závěrky se bude muset zjistit její reálná hodnota (od 1.1.2013 se tato hodnota bude zjišťovat podle nového IFRS 13).

Jediná výjimka by byla (odst. 30), pokud by se reálná hodnota nedala zjistit.  

Protože se jedná o vinice (které se podle IFRS 13 ocenit dají), tato výjimka však v tomto případě neplatí.  

Jinak řečeno, cena pořízení není příliš důležitá.  Důležitá je hodnota, za kterou by se vinice mohla prodat (standardní způsob jak zjišťovat reálnou hodnotu) poté, co se odečtou náklady související s prodejem.  
 
Samotné plody se (v okamžiku sklizně) ocení stejně (reálná hodnota mínus náklady na prodej).  

Poté co se s hroznem začne dál pracovat, pak se na něj začne aplikovat IAS 2 (zásoby), podle kterého se bude jednat buď o zboží (pokud se bobule budou prodávat) nebo o materiál (pokud se z nich bude vyrábět víno či jiný vinný produkt).

Přidat komentář