going concern

Dobrý den, potřebovala bych najít nějaké informace o tom, jak účtovat, oceňovat, vykazovat apod. podle IFRS v případě, že je plánováno ukončení činnosti společnosti a proto není možné aplikovat going concern. Je pravda, že standardy vpodstatě přístup pro případ, kdy není možné going concern aplikovat, nedefinují? Od jakého okamžiku musí společnost sestavovat finanční výkazy podle jiných předpokladů než předpokladu trvání podniku? Jsou někde k tomuto témtatu k dispozici nějaké informace? Mockrát děkuji za odpověď

Going concern není „přístup“ jako takový. Jedná se o jiný pohled na podstatu účetnictví. Proto IAS 10 (který na konci příspěvky doslovně citují) vyžaduje „fundamentální změnu v účetní bázi, nýbrž pouhou úpravu položek … “.

Například, firma která bude pokračovat svůj majetek (pravděpodobně) bude oceňovat v pořizovači hodnotě (mínus opravny) nebo „value in use“ podle toho která je nižší. Firma která bude končit majetek bude (téměř jistě) oceňovat v reálné hodnotě mínus náklady na likvidaci.

Nebo, firma která pokračuje, bude polotovar (ve většině případech) oceňovat v historické ceně a vykazovat ho jako součást nedokončené výroby. Firma která bude končit ho (pravděpodobně) bude vykazovat jako hotový výrobek, v reálné hodnotě.

Nebo, pokud firma bude pokračovat, své rezervy bude (pravděpodobně) oceňovat v součastné hodnotě budoucích peněžních toků. Pokud bude končit je (téměř jistě) bude oceňovat v hodnotě, za kterou by je převzala třetí strana (třeba pojišťovna).

ATD.

Nejenže se rozdíly objevují u v podstatě každé účetní položky, ale jejich řešení se liší podle okolností.

Například, postup který by se svolil, pokud o ukončení činnosti rozhodly vlastníci podniku je úplně jiný, než ten který by se používal, pokud to tom rozhodovali věřitele.

Na vaší otázku je proto velmi jednoduchá odpověď: ne nemůže Vám doporučit žádnou literaturu, školení nebo jiný zdroj informaci který by Vám pomohl.

Jediné co Vám doporučit mohu je se obrátit na osobu (co já nejsem), který s touto záležitostí má prokazatelnou zkušenost (co já nemám).

Jinak řečeno, pokud už nevíte přesána jak byste postupovat měla (co asi nevíte jinak by jste se neptala), nejste kvalifikovaná a dělat byste to neměla.

Kdybych Vám dal jakoukoliv jinou odpověď, bylo by to z mé strany vysoce nezodpovědné.


IAS 10.14: “An entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the balance sheet date either that it intends to liquidate the entity or to cease trading, or that it has no realistic alternative but to do so.

IAS 10.15: “Deterioration in operating results and financial position after the balance sheet date may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that this Standard requires a fundamental change in the basis of accounting, rather than an adjustment to the amounts recognised within the original basis of accounting.”

Přidat komentář