funkční měna

Dobry denChtela bych se zeptat, jestli jsem správne pochopila. Americká společnost účtující podle US GAAP má českou pobočkou. která musí účtovat podle ČNS a zároveň vykazovat pro matku dle US GAAP, si musí určit svoji „funkční měnu“ (měna, ve které podnik primárně vytváří a vydává peníze) a v této měně musí oceňovat své výsledky a finanční pozici.

Dobrý den,

Funkční měna je (jak jste uvedla) měna, v které dceři vznikají většinu peněžních toků (je k tomu i nějaký test ale ten není nutné zde rozebírat).

To že dcera účtuje podle ČNS, na situaci nemá žádní vliv. ČNS stejně nelze konvertovat na US GAAP takže jak se účtuje podle českých předpisů na US GAAP nemá sebemenší vliv.

Teď k vaší otázce, funkční měna v podstatě existuje jen proto aby určila metodu pro převod závěrky sestavení podle cizí měny na místní měnu.

Existuje několik možností.

Pokud dcera používá místní měnu (local currency neboli LC) jako svou účetní měnu (currency of record neboli CR) a zároveň svou funkční (functional currency - tato nemá akronym), na převod své cizo-měnný závěrky (z pohledu matky) na LC matky používá metodu „převod“ (conversion, které se také říká „current / non-current method“).

Podle této metody všechen majetek a závazky se převede v součastném kurzu co je kurz den závěrky.

Výnosy, náklady, zisky (gains), ztráty (losses) se také převedou v součastném kurzu, ale u nich to je kurz den transakce. Pokud během období nastane velký objem relativně malých nákupů a prodějí, je také možné použít vážení průměrný kurs.

Nerozdělení zisk by se měl (pro každý rok) převádět vážením průměru toho roka ale většina firem si ušetří práci tím, že ho celý převede stejným vážením průměrem jako výsledovku.

Nakonec vložení kapitál se převede v kurzu, který byl součastný, když se dcera založila, co je samozřejmě historický kurz.

Nakonec, rozdíl který vznikne, se kumuluje v kapitálu jako „kursový rozdíl“.

Druhá možnost (těch možností je vlastně víc, ale ty ostatní jsou celkem vzácní) je pokud dcera má stejnou funkční měnu jako matka ale jinou účetní měnu.

V tomto případě používá metody „přeměření“ (remeasurement, které se také říká „momentary / non-monetary method“) aby svou CR závěrku na funkční měnu. Tuto (protože funkční měna matky je stejná) pak jednoduše matce pošle a matka jí bez dalších úprav může konsolidovat.

Tato metoda spočívá v tom, že všechny peněžní položky (peníze na úctě, finanční investice, pohledávky, závazky, atd.) převedou součastným kursem a všechny nepeněžní položky (výrobky, zboží a obvykle materiál, hmotný majetek, nehmotný majetek, atd.) převedou historickým kursem.

Nakonec, rozdíl který vznikne, se znovu kumuluje v kapitálu jako „kursový rozdíl“.

Jestli tomu dobre rozumim, tak US GAAP ma pevne stanovenou menu US dollar. To znamena, ze pro pobocky je dollar vykazovaci menou a lokalni mena operacni.
Dekuji

Ne, US GAAP takto do rozhodování firem nezasahuje. Firma si může zvolit jakoukoliv měnu jak funkční a není podmínkou že ve funkční musí vést účetnictví ani reportovat.

To že u většiny firem zvolí USD je proto že obvykle sídlí / podnikají na uzemí USA a své cenné papíry prodávají na Americkém kapitálovém trhu.

Jediné co SFAS 52 dělá, je stanovuje pravidla, podle kterého se závěrka sestavené v jedné měně převádí na jinou.

Přidat komentář