finanční leasing u pronajímatele

Dobrý den pane Mládku, ráda bych se Vás zetala jaký je Váš názor na následující dvě situace, týkající se finančního leasingu u pronajímatele, popřípadě jaké postupy jsou upřednostňovány v praxi.otázka č.1:Budou dlouhodobé závazky z leasingové smlouvy vykázané v účetní závěrce sestavené podle IFRS v prvním roce finančního leasingu vykazovány jako dlouhodobé i v dalších účetních závěrkách sestavovaných účetní jednotkou v následujících letech nebo dojde k jejich opětovnému hodnocení z hlediska délky doby splatnosti vždy vzhledem k datu sestavení účetní závěrky?otázka č.2:Jak způsobem by byl dle metodiky IFRS vykázán v účetní závěrce pronajimatele případ, kdy dojde k předčasnému ukončení leasingové smlouvy a vrácení předmětu leasingu pronajimateli? Moc děkuji za odpověď.Zdraví Iveta Juráčková

Dobrý den,

Pokud se jedná o pronajímatele, tak žádné závazek nevzniká. Pronajímatel vykazuje pohledávku v součastné hodnotě splátek. Nájemce vykazuje závazek (který podle IAS 1.62 / IAS 17.23 vykazuje v celku nebo části krátkodobě, pokud se bude platit do roka nebo dlouhodobě pokud ne).

Co se druhé otázky týče, IAS 17 k tomu neposkytuje žádní konkrétní národ. Proto pokud nájemce předčasně majetek vrátí, pronajímateli nezbývá nic jiného než porovnat zbývající pohledávku s reálnou hodnotou vráceného majetku (plus penále za předčasné ukončení dohody, pokud nějaké jsou) a rozdíl promítnout na výsledovku jako zisk (gain) nebo ztráta (loss).

Přidat komentář