Dotace

Dobrý den, ve vaší knížce Světové účetnictví III. jsem se dočetla, že US GAAP i přijatou dotaci považuje za dar, tz., že se promítne do výsledovky – zisku, posléze se objeví v kapitálu prostřednictvím nerozděleném zisku. Takže je jedno, na jaký účel je dotace poskytnuta? – pořízení dlouhodobého hmotného majetku nebo dotace na úhradu nákladů? Vždy se postupuje stejně?Dle IFRS (IAS 20) jsem pochopila, že jsou dotace zachycovány na výnosech příštích období a jsou zúčtovávány do výsledovky postupně podle charakteru souvisejících nákladů na které byla dozace poskytnuta. U pořizovaných aktiv jsou buď přímo kompenzovány proti ceně majetku, tzn. že se jejich vliv objeví přímo ve snížených odpisech, nebo se postupuje podle základního pravidla.Zajímalo by mě, jestli se dle US GAAP celá hodota dotace zachytí v jednom účetním období nebo se postupuje podobně jako dle IFRS?Přijatá dotace 1000?Zisk 1000?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

V USA, vládní dotace (pokud se jedná o ziskové organizace) jsou výjimečné, takže nikdy nebyl nutný standard, který tuto situaci explicitně řeší. Jediné instrukce o kterých vím, jsou obsažení v SFAS 116 (která je zaměřená primárně na neziskové organizace).

Odst. praví “Except as provided in paragraphs 9 and 11, contributions received shall be recognized as revenues or gains in the period received and as assets, decreases of liabilities, or expenses depending on the form of the benefits received. Contributions received shall be measured at their fair values.” (odst. 9 se vztahuje na služby zatímco 11 na umělecká díla takže nejsou předmětné).

Z toho vyplívá, že by (zde v Evropě kde si státy v dotacích libují) pravděpodobně (ale jisté se to musí konzultovat z auditorem) nebylo chybou postupovat stejně jako podle IAS 20.

Jinak, musím upozornit, že (na rozdíl od IFRS) US GAAP explicitně neumožňuje se odvolávat na jinou úpravu. Proto při obhajobě postupu není možné se přímo odvolávat na IAS 20.

Co je možné, je zvolit postup který by byl konzistentní s požadavky IAS 20 a pak ukázat že takoví postup neporušuje žádné pravidla US GAAP a zároveň vede k věrnému zobrazení případu.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že IASB je ohledně IAS 20 v projektu jeho novelizace a dle nastaveného časového harmonogramu to vypadá tak, že v roce 2008 bude vydána novelizovaná verze, která, alespoň dle současných diskusí zruší časové rozlišování dotací, bych doporučil dle US GAAP postupovat tak, že v okamžiku získání dotace, příslušná částka v plné výši navyšuje výsledek hospodaření (jako určitá položka gain). Neodvozoval bych sva účetní pravidla z aktuálně platného IAS 20.

IASB je aktuálně přesvědčena, že současná podoba IAS 20 je v rozporu s Koncepčním rámcem IFRS (mimo jiné odkazuje i na Robertem zmiňovanou SFAS 116 a další pravidla, která jsou naopak v souladu se svým Koncepčním rámcem). Vývoj v IFRS tedy směřuje do jednoznačných požadavků uznávat obdržené dotace jako zisky v období získání. Rozpor s Koncepčním rámcem je v té skutečnosti, že časové rozlišování dotace vede v rozvaze k vykázání závazku, ačkoliv účetní jednotka s vysokou pravděpodoboností žádný závazek nemá.

Dalším předmětem novelizace jsou různé volby, které IAS 20 v současné době povoluje a nenaplňuje to moc požadavek srovnatelnosti účetních informací. Tyto volby budou také v novelizaci eliminovány.

Pro více informací doporučuji:
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/737DB691-99A5-41A3-B0F0-E937D9C9988B/0/GovernmentGrants.pdf

Hezký den,
LV

Nazdar Libore,

asi máš pravdu.

Já jsem dary zatím nikdy nemusel řešit, takže standard (a jeho pozadí) moc dobře neznám.

Proto bude lepší když se Jana bude řídit tvou radou.

R

V roce 1962 až 1963, kdy kongres stimuloval obnovování strojů a vybavení firem investiční daňovou úlevou, APB vyžadovala, aby tento kredit byl odečten z ceny aktiv a nestal se tak běžným výnosem. Pod tlakem účetních firem, průmyslu a administrace prezidenta Kennedyho, SEC prohlásila, že vyjádřená účetní metoda není pro firmy závazná.
Myslím, že investiční úleva je jistou formou dotace. Předpokládám, že ustanovení, o které se kdysi snažila APB, už nikdy neprošlo?

Pokud se nemýlím, Vy zmiňujete APB 2 (1962), APB 4 (1964) a SEC Accounting Series Release No. 96 (1963).

Protože se jednalo o velmi specifickou dobu v Americké historie (doba která má málo společné ze současností), tyto standardy se nemohou považovat za směrodatné při řešení dnešních problémů, a obvykle se ignorují.

Takže, konečný dopad je, že v součastném US GAAP (přestože tyto standardy nikdy zrušené nebyly), žádní konkrétní pravidla pro státní dotace (de facto) nejsou.

Přidat komentář