dlouhodobý majetek

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na správné vykázání dlouhodobého majetku u firmy, která přechází na US GAAP a zjistí, že dle českých předpisů mají některá stálá aktiva již nulovou účetní hodnotu a přesto se stále používají jako výrobní prostředky. Je správné v tomto případě uvažovat o přecenění na užitečnou hodnotu vyšší než nula, i když z principu US GAAP přecenění nepřipouští? Chybějící odpisy v současné době mají například vliv na kalkulace cen výrobků. Děkuji za odpověd.

Na US GAAP se technicky „nepřechází“, US GAAP se „začne aplikovat“. Přestože se zdá, že se pouze jedná o slovíčkaření, není tomu tak. Při zavedení US GAAP, staré účetnictví firmy (který nebylo sestavení podle US GAAP) je zcela nepředmětní a vycházet z něj by bylo chybou.

Jinak řečeno, zavedení US GAAP (stejně jako zavedení IFRS) vytváří novou cenovou bázi (new cost basis) pro veškerý majetek a závazky firmy. To co bylo před tím je irelevantní.

Z toho vyplivá, že pokud se US GAAP zavádí, nejedná se o „přecenění“, ale o ocenění (zjištění reálné hodnoty veškerého majetku firmy postupem který je v souladu z pravidly US GAAP. Postup jsem nedávno popisovat v jiné odpovědi, viz Re: Inventory Taking).

Pokud by tato situace nastala po té by se US GAAP už nějakou doby používal, tím že firma stanovila nereálnou odpisovou (co vedlo k tomu že teď používá plně odepsaní majetek), dopustila se (podle US GAAP) chyby. Chyby se vždy opravují v období, kdy nastaly. V tomto případě by se jednalo o období, kdy se majetek pořídil a nereálná odpisová doba se stanovila. Jednou jak se tato chyba opravila (tím že by se vrátilo zpátky do všech období kde se zaúčtovali nereálné vysoké odpisy který by se snížili), chybné závěrky by se stornovali a nové (správné) závěrky by se vydali (něčemu kterému se říká retroactive adjustment neboli restatement). Restatement se však není „přecenění“.

Nakonec, nezapomeňte že, pokud se jedná o firmu zaregistrovanou u americké komise pro cenné papíry, je nutné vytvořit závarky (podle pravidel US GAAP) na pět let do zadu (nebo pouze tři pokud se splní určité kriteria). Pouze při zavedení IFRS je to jenom rok.

Přidat komentář