Your browser does not support JavaScript!

Deriváty

Dobrý deň.Spracovávame a vykazujeme účtovnú závierku podľa IFRS. V našej firme máme finančné nástroje - deriváty.   Nie sú zabezpečovacie a nie sú ani obchodovateľné. K dátumu účtovnej závierky  k 31.12.2010 sme ich ocenili. Ocenenie vykonala auditorská spoločnosť. Zmenu reálnej hodnoty derivátov ku dňu účtovnej závierky sme povahy kladný alebo záporny oceňovací rozdiel vykázali  v nákladoch alebo vo výnosov vo "Výkaze o komplexnom výsledku".Auditor, ktorý overuje účtovnú závierku nás upozornil, že sme nevykonali  časové rozlíšenie podielu nákladov alebo výnosov u finančných derivátov k 31.12., ktorých expiračný dátum je v roku 2011, ale začiatok obchodu je v roku 2010. V našej spoločnosti sa uzatvárajú finančné deriváty na  štvrťročné obdobie alebo polročné obdobie.  Napr. začiatok obdobia je október 2010 a expiračný dátum je vo  februári 2011 s výsledkom záporným. K 31.12.2010 bol derivát ocenený reálnou hodnotou so záporným výsledkom a ocenenie k 31.12.2010 bolo vykázané vo Výkaze o komplexnom výsledku. Hodnota ocenenia k 31.12.2010 a výsledok obchodu vo februári 2011 boli iné aj keď obidve boli záporné. Vo februári 2011 bola vyššia záporna hodnota.Je potrebné mimo vykázania  ocenenia finančného derivátu reálnou hodnotou k dátumu účtovnej závierky  vykázať aj časové rozlíšenie "predpokladaného" výsledku k expiračnému dátumu (február 2011),  v našom prípade podielu straty  k 31.12.2010   do Výkazu komplexného výsledku k 31.12.2010?Žiadnu literatúru, ktorá by sa zaoberala časovým rozlíšením výsledku obchodu k dátumu účtovnej závierky som nenašla.Ďakujem za odpoveď.   

Nevim jste zda jsem pochopil co jste napsala (slovensky az tak dobre neumim).

Muzete zkusit nahrat nejaky konkretni priklad (vcetne Md / Dal a hodnot)?

A co presne myslite pod pojmem "komplexni vysledek"?  Podle IFRS se vykazuje bud "net income" nebo "comprehensive income".  "Komplexni vysledek" neznam.

 

Dobrý deň.

Ďakujem za rýchlu reakciu.

V materiáloch, ktoré používam za do slovenčiny preklada  ako "Výkaz komplexného výsledku"  "Comprehensive income".

Audítorská firma nám k ocenila k 31.12.2010 nasledovné deriváty:

Derivát A:

Nominálna hodnota: 650 000 €, založená 2006.

Ocenenie k 31.12.2010 : Pohľadávka: 83 000 €

                                    Záväzok:    138  000 €

                                    Rozdiel z ocenenia záväzok: 55 000€

Účtovanie ocenenia k 31.12.2010 - záväzok:  567 MD //   373  D    55 000  €

Suma 55 000€ bola vykázaná k 31.12.2010 vo "Výkaze komplexného výsledku" (Comprehensive income"). 

 

Časť derivátu bola splatná 22.2.2011. Splatnosť je  za obdobie 23.8.2010 až 22.2.2011. Výsledok deriv. obchodu činila stratu 6 100€. Túto sumu sme zaplatili z nášho účtu 22.2.2011.

Účtovanie výsledku deriv.obchodu v II/2011:  567 MD //  221  D     6 100 €

Suma 6 100€ sa vykáže až vo "Výkaze komplexného výsledku" (Comprehensive income") za rok 2011.   

Derivát B:

Nominálna hodnota: 1 500 000 €, založená 2006.

Ocenenie k 31.12.2010 : Pohľadávka: 956 000  €

                                    Záväzok: 1 176 000 €

                                    Rozdiel z ocenenia záväzok: 220 000 €

Účtovanie ocenenia k 31.12.2010 - záväzok:  567 MD //   373  D    220 000  €

Suma 220 000€ bola vykázaná k 31.12.2010 vo "Výkaze komplexného výsledku" (Comprehensive income"). 

 

Časť derivátu bola splatná 4.2.2011. Splatnosť je  za obdobie 4.8.2010 až 4.2.2011. Výsledok deriv. obchodu dosiahol zisk 23 000 €, ktoré nám boli pripísané na účet 4.2.2011.

Účtovanie výsledku deriv.obchodu v II/2011:  221 MD //  667  D    23 000 €

Suma 23 000€ sa vykážeme až vo "Výkaze komplexného výsledku" (Comprehensive income") za rok 2011.   

Audítor, ktorý vykoná audit koncoročnej uzávierky (nie je totožný s audítorskou firmou, ktorá vykonala ocenenie derivátov k 31.12.2010) nás upozornil, že sme časovo nepriradili stratu resp. výnos z derivátového obchodu, ktoré vznikajú pri ukončení splátok časti derivátu, nakoľko obdobie splatnosti  presahuje dva účtovné obdobia 2010 a 2011 a časť prislúchajúca roku 2010 by mala byť vykázaná vo výsledkoch roku 2010.

Deriváty boli založené v 2006 sa postupne sa v polročných splátkach znižujú a ukončia sa derivát "A" v 2011 a derivát "B" v roku 2014. Tieto polročné splátky nie sú totožné s kalendárnym polrokom.

Žiaden z predchádzajúcich audítorov problém "časového" rozlíšenia výsledkov derivátových obchodov nespomenul.

Ďakujem za odpoveď. Dúfam, že som Vám poskytla dostatočné informácie.

S pozdravom.

Pongóová

Mne se zda, ze misto IFRS skutecne aplikujete slovensky statutar, resp. ze nejprve uctujete podle SK standardu a pak se snazite reportovat "podle IFRS".

Na prvni pohled tech nedostatku vidim vic:

1. Podle IFRS (vychazim ze stareho IAS 39, protoze EU zatim neschvalila IFRS 9) se zmeny v hodnote financnich nastroju, ktere se nepouzivaji na zajisteni, nesmi promitat do comprehensive income, ale musi se promitat do net income (IAS 39.55): "A gain or loss arising from a change in the fair value of a financial asset or financial liability that is not part of a hedging relationship (see paragraphs 89–102), shall be recognised, as follows.
(a) A gain or loss on a financial asset or financial liability classified as at fair value through profit or loss shall be recognised in profit or loss...."

2. To, ze oceneni provadi Vas auditor, je v rozporu (mimo jine) s DIRECTIVE 2006/43/EC (11) "Statutory auditors and audit firms should be independent when carrying out statutory audits. They may inform the audited entity of matters arising from the audit, but should abstain from the internal decision processes of the audited entity. ..."

3. A obecne, tim, ze uctujete podle slovenskych postupu a pouzivate slovenske ucty, postupujete v rozporu s IAS 8.7 "When an IFRS specifically applies to a transaction, other event or condition, the accounting policy or policies applied to that item shall be determined by applying the IFRS. ..."

Ja se proto obavam, ze Vam vubec poradit nedokazu.

Mozna by to mohl zkusit nejaky jiny navstevnik techto stranek.

Přidat komentář