Cestovné - náklady súvisiace s obstaraním majet

Dobrý deň,prosím mohli by ste mi poradiť či je možné kapitalizovať cestovné výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s kúpou dhodobého majetku a jeho preberaním. Naša firma vyšle technického pracovníka na prevzatie stroja do zahraničia, možno tieto výdavky kapitalizovať? Ako je to s výdavkami za telefon? Ďakujem

Poradit samozřejmě můžu, ale tipuji, že se Vám moje rada nebude moc líbit.

Zaprvé, IAS 16 (citace uvádím na konci příspěvku) praví, že do pořizovací ceny majetku se mohou zahrnout všechny přímé náklady související s přepravou majetku na místo, kde bude firmě sloužit.

Z tohoto odstavce vyplývá, že pokud bylo nezbytně nutné vyslat vlastního pracovníka, i jeho cestovní náklady by se mohly do ceny majetku zahrnout.

Podobně, IAS 2 (který se na majetek vztahuje, protože odpisy majetku se nakonec stanou součástí pořizovací hodnoty zásob) praví, že do ceny zásob se všeobecně nemohou zahrnout správní náklady, ale náklady související s přepravou na místo ano.

Takže podle striktní interpretace textu IFRS máte právo tyto náklady kapitalizovat.

Já bych je však nekapitalizoval. Místo toho bych byl velmi skeptický a vyžadoval bych důkazy, které jednoznačně dokazují, že tyto náklady (jak praví IAS 16.7) pravděpodobně firmě přinesou ekonomické výhody v budoucnosti. Jinak bych je zahrnul do správy.

Podle mého, jednou jak se jedná o jakýkoliv náklad spojený s jakýmkoliv pracovníkem, který má jakékoliv rozhodovací pravomoci (kromě výrobního mistra), téměř jistě se jedná položku, která patří do správy (nebo případně odbyt) místo do majetku.

Ale, berte na vědomí, že moje přesvědčení je silně ovlivněno mou praxí s US GAAP, kde se velmi pečlivě hlídá, zda se do majetku (a potažmo do nákladů na prodané zboží) náhodou nedostanou nějaké náklady, které patří do správy (proč, vysvětluji v článku: gaap.cz/index.php?ln=1&tm=3&om=14&z_id=c_COGS_c).

Proto moje rada zní: správná odpověď na Vaši otázku vyplývá jen a pouze z Vašeho vlastního chápání odstavců IAS 16.7 a 16 (b) a IAS 12.16 (c), a toho, zda Vámi zvolený postup splňuje všeobecný požadavek na věrné zobrazení uvedený ve Framework 46.

Já osobně si myslím, že kapitalizovat takové náklady je bruslení na velmi tenkém ledu.

Ale nakonec to budete Vy (ne já), kdo tento postup bude muset obhajovat, pokud se ho někdo v budoucnosti rozhodne napadnout.

Elements of cost

IAS 16.16: The cost of an item of property, plant and equipment comprises: … (b) any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. …

IAS 2.16: Examples of costs excluded from the cost of inventories and recognised as expenses in the period in which they are incurred are: … (c) administrative overheads that do not contribute to bringing inventories to their present location and condition; and …

IAS 16.7 The cost of an item of property, plant and equipment shall be recognised as an asset if, and only if: (a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity; and

Framework 46: Financial statements are frequently described as showing a true and fair view of, or as presenting fairly, the financial position, performance and changes in financial position of an entity. Although this Framework does not deal directly with such concepts, the application of the principal qualitative characteristics and of appropriate accounting standards normally results in financial statements that convey what is generally understood as a true and fair view of, or as presenting fairly such information.

Přidat komentář