Your browser does not support JavaScript!

Free Cash Flow

Dobrý den pane Mládku,dovoluji si Vás požádat o Vámi doporučitelný zjednodušený kalkulační vzorec pro výpočet Free Cash Flow a informaci, v čem se FCF odlišují od klasického Cash Flow dle IFRS. Rovněž velmi ocením Váš názor na to, kdy a proč je pro vedení firem vhodnější cílit své snažení mj. na FCF versus CF a naopak.Děkuji Vám za vyjádření a jsem s pozdravem,Jiří Freisinger

Free cash flow se obvykle chápe jako celkový operační příjmy mínus výdaje nutné na zachování výrobní kapacity (nákup nových strojů, údržba těch starých, atd.).

Cash flow, na druhé straně, se definuje jako celkové příjmy mínus celkové výdaje. Podle IFRS / US GAAP se dál dělí podle toho zda souvisí operacemi (nákup (výroba) a prodej zboží / výrobků / služeb) finanční činností (emise / splacení akcii, dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů) nebo investiční činností (nákup / prodej investičního majetku).

Podstatní rozdíl mezi CF a FCF je, že CF se definuje účetními pravidly (jak IFRS tak US GAAP tuto problematiku podrobně řeší) zatím, co FCF je něco co si pro sebe počítají finanční analytici (kterým, nevím proč, nevyhovuje earnings per share).

Podle mne, počítání FCF (pro účel analýzy) je ztráta času. Bylo by to užiteční pouze, pokud by účetní výkazy nebyly spolehlivě sestavení. Pokud se IFRS / US GAAP aplikuje správně, spolehliví však budou. Na druhé straně, pokud se správně IFRS / US GAAP neaplikují, znamená to, že vedení firmy podvádí a když už podvádí při vykazování výnosů a nákladů není žádní důvod předpokládat že nebudou rovněž podvádět při vykazování přijmu a výdajů (obzvláště pokud se jedná o složitou, mezinárodní společnost ze spoustou dcer a vnuček).

Ze strany vedení, sledovaní FCF je také ztráta času. Pokud se vedení řádně stará o zisk, peníze se postarají sami o sebe (nakonec, nedostateční cash flow se vždy musí nějak financovat, a za peníze se platí úroky který, mimo jiné, snižují zisk).

Protože FCF není účetní záležitost (s tím že IFRS / US GAAP tuto položku nedefinují), neexistuje žádní jeden „oficiální“ vzoreček na její zjištění.

Jeden (relativně jednoduchý) najdete na stránkách http://www.quickmba.com/finance/free-cash-flow/.

Druhý (který má tu nespornou výhodu že je složitější a proto vypadá důležitě) najdete na stránkách http://www.exinfm.com/free_spreadsheets.html.

Na stránkách http://www.valuepro.net/approach/freecash/freecash.shtml najdete tabulky (jako například http://www.exinfm.com/excel%20files/fcffst.xls) který se snaží ocenit akcie pomocí FCF.

Nakonec, k vaší otázce. Pokud by mně někdo donutil kalkulovat FCF (co se však zatím nikomu nepodařilo), já bych vycházel z výkazu cash flow kde bych odečet „net cash flow from investing activities” od „net cash flow from operating activities”.

Pokud by v jedné nebo obou těchto veličinách byly velké výživy, pak bych se asi snažil odstranit jednorázové záležitosti nebo (pokud by nebyl dostatek informace) bych vycházel z průměrů za posledních několik (asi tak pět) let.

Tato metoda by mne sice neposkytla příliš smysluplnou informaci, ale má tu výhodu že je celkem jednoduchá a (dle mého názoru) přesnější než jakákoliv metoda, která se snaží vycházet z výsledovky.

Přidat komentář