Konsolidace

Dobrý den, US matka konsoliduje dceru ve které má 100% a vnučku, ve které má přes dceru také 100%. Vnučka je ve špatné ekonomické situaci a zaúčtuje opravnou položku k intangibles (non-compete agreements apod.) v předem kalkulované výši. Zároveň dcera (která vlastní 100% vnučky) je nucena zaúčtovat dle ČÚS standardů opravnou položku k finanční investici do vnučky. Podotýkám že dcera (v ČR) nekonsoliduje z důvodu nevýznamnosti. Konsolidace tedy probíhá v US na úrovni matky a to jak dcery, tak vnučky. Matka v US se nyní dotazuje, proč impairment je dělán 2x, jednou ve vnučce k intangibles a podruhé v dceři k finanční investici do vnučky. Já se nicméně domnívám, že takto to samozřejmě je správně, jelikož dcera musí opr.položku vytvořit. Zajímal by mě hlavně pohled z hlediska matky v USA, jak toto v konsolidaci obou společností vyřeší z hlediska US GAAP? Děkuji

Podle US GAAP matka plus všechny její kontrolovaní dcery, vnučky, pravnučky, atd. tvoří jeden konsolidovaný subjekt. Pokud by výsledek byl, že konsolidovaný subjekt vykazuje stejní odpis dvakrát (co mne s vašeho popisu vyplívá), jednoznačně by se jednalo o porušení US GAAP

Ale to je to nejmenší co by Vás mělo trápit. Z Vašeho popisu je zřejmí že se Vaše firma nechává (při aplikaci US GAAP) ovlivňovat českými předpisy. Tím porušuje, FAS 162. 3-5 (který přesně vymezuje na jaké standardy se subjekt aplikující US GAAP smí odvolávat – ty český mezi nimi nejsou). Jen tak předběžně, jsem asi napočítal tří fatální chyby (bez bližší informace je však komentovat nebudu).

Tak či tak, zda správně konsoliduje impairment charges se mi zdá být ten nejmenší problém. Mnohem horší asi bude, že matka snaží konsoliduje něco, co by konsolidovat (protože to nebylo sestavení podle pravidel US GAAP) vůbec neměla.

Jinak, Vy jste příspěvek nahrál do špatné rubriky. Proto jsem ho přesunul, jsem.

Přidat komentář