Odpisy v GAAP

Je možné v účetnictví vedeném dle zásad US GAAP tzv. přerušit odepisování konkrétní položky dlouhodobého majetku, pokud jde o výrobní zařízení, pro které dočasně (např. 2-3 roky) nemá firma zakázky (a tudíž odpisy v nákladech nemají svou protiváhu v tržbách za výrobky z tohoto zařízení)? Nebo je nezbytné provést test impairmentu tak, jak to popisujete ve své knize Světové účetnictví IFRS/US GAAP v kap. The B/S\PP&E\impairment ?Díky za odpověď.

Krátká odpověď na vaší otázku je:

Je nezbytné nutné provést test impairmentu (a na rozdíl od IFRS, US GAAP o možnosti přerušit odpisy ani výslovně neuvažuje).

Podrobněji:

Pokud „dočasně“ chybí poptávka (kde je záruka, že někdy v budoucnosti znova bude), naplnila se kritéria (FAS 144.8.b), podle kterých firma MUSÍ provést impairment test.

Pokud se na základě testu prokáže, že zůstatková (čistá účetní) hodnota majetku je vyšší než reálná hodnota, firma MUSÍ majetek jednorázově odepsat.

Pokud se prokáže, že majetek neztratil hodnotu, firma majetek nemusí jednorázově odepisovat, ale musí pokračovat v pravidelných odpisech (které, podle FAS 154.19, může upravit).

Dále, protože se majetek neužívá ve výrobě, podle FAS 151.2, se jeho odpisy NESMÍ zahrnout do ceny zásob a proto se MUSÍ promítnout do zprávy, kde se označí tak, aby bylo jasné, o co se jedná (například „náklady související s odstaveným výrobním zařízením“ / costs related to idle plant).

Ano, podle IFRS (IAS 16.55) by se odpisy „mohly stát nulové“ (což, de facto vede k jejich zastavení), ale US GAAP podobné ustanovení neobsahuje, a při aplikaci US GAAP účetní nemá právo se odvolávat na jiný standard.

Z toho vyplývá, že někteří auditoři si US GAAP vykládají tak, že se odpisy zastavit nesmí, a pokud tak firma učiní, budou mít výhradu.

Na druhé straně, někteří auditoři chápou, že cílem US GAAP není slepě aplikovat černobílá pravidla (která v tomto případě stejně nejsou až tak černobílá), a proto jsou ochotní zvážit jak písmeno, tak ducha vyhlášek (třeba FAS 143.A6, 144.28, 144.B52) a uvažovat o možnosti zastavení odpisů.

V každém případě to však povolí AŽ PO TÉ, co test impairment PROKÁŽE, že majetek neztratil hodnotu, a pouze v případě, že jeho hodnota nebude (kvůli stárnutí) nadále klesat.

Proto zastavení odpisů je (případně) možné pouze u majetku, jehož životnost se stanovila na základě ryze fysických kritérií (což vede k tomu, že stárnutí nemá na hodnotu vliv), nikoli na základě třeba technologických změn, nebo smluvních opatření.

Přidat komentář