Matching principle

Dobrý den,naše výrobní společnost má i oddělení vývoje nových produktů. Často na prototypy dostáváme objednávky od zákazníků, takže kromě nákladů na ně nám plynou i tržby z prodeje . Je správné uvažovat, že náklady by se měly projevit ve výsledovce až v okamžiku prodeje (tedy spolu s tržbami)? Nebo se na vývoj vztahují jiná pravidla (veškeré náklady na vývoj snížené o tržby z prodeje prototypů a tržby za poskytnuté inženýrské služby se přeúčtovávají poměrnou částí do nákladů výroby)?Dále bych si chtěla potvrdit ještě jednu věc - šéf mi tvrdí, že v případě rozsáhlých projektů, které trvají v období 2 a více účetních let, je možné jaksi aktivovat část výnosu - poměrnou k tomu, co je již vyrobeno - něco na způsob dlouhodobých smluv na služby. Já tvrdím, že výnos lze uznat až ve chvíli prodeje. Kdo má pravdu (jde o stavbu testovacích automobilů na objednávku, není smlouva).Děkuji za radu.

Dobry den,

Bohužel na výzkum a vývoj se vztahují jiná pravidla (FAS 2), která zakazují jakýkoliv výzkum nebo vývoj kapitalizovat. Takže tyto výnosy by se promítly na výsledovku bez nákladů (které se na výsledovku promítají ihned).

Co se Vaší druhé otázky týče, pravdu má Váš šéf. Projektové účetnictví umožňuje vykazovat jak výnosy, tak náklady průběžně. Pouze v omezených situacích se to dělá na konec, ale v tom případě se na konci vykazují jak výnosy, tak náklady.

Děkuji za odpověď, po pravdě její první část mě trochu zaskočila. Prototypová dílna kromě vývoje prototypů k internímu testování vyrábí především prototypy na zakázku externích zákazníků. Přesto nelze vytvářet nedokončenou výrobu?

Co se týče uznání části výnosů za testovací automobil v tomto roce - mělo by jít o poměrnou část budoucí prodejní ceny dle % rozpracovanosti? A náklady ve chvíli spotřeby? (jde v podstatě o ten samý případ jako v první části dotazu).

Téma, na které se ptáte, není jednoduché.

Pokud se jedná o výzkum a vývoj (tak jak ho chápe US GAAP), žádná kapitalizace (ani jako zásoba) není možná. Pokud se jedná o zakázku, i když se jedná o prototyp, je možné, že se ve skutečnosti bude jednat o projekt nebo jinou operaci, kde by kapitalizace možná byla.

Ale bez podrobnějších informací Vám žádnou konkrétní odpověď poskytnout nemůžu. Pokud to chcete probírat podrobněji, doporučil bych Vám zúčastnit se nějakého školení, které pořádám (kde bývá prostor pro specifické otázky), nebo si objednat poradenskou službu. Pak bych Vám mohl poskytnout kvalifikovanou, odbornou pomoc. Bohužel, v kontextu této skupiny Vám ale podrobnější odpověď poskytnout nedokážu.

Díky za odpověď, bohužel já se o problematiku zajímám spíš ze své vlastní aktivity, účetní pravidla jsou řízena z US a je s politováním, že i ve velké firmě je problém dovolat se rady a pomoci z odpovědných míst.

Já Vás chápu a složité to je. Ale i velké firmy (nebo spíš primárně velké firmy) si právě objednávají mé služby. Třeba firemní školení, kde mohou probrat jakékoli téma si přejí, a v jakémkoliv rozsahu. Tímto způsobem mohou zaručit, že jejich zahraniční pracovníci se, kvůli neznalosti US GAAP, nedopustí nějaké vážné chyby.

Toto obzvláště platí, pokud se jedná o servisní střediska, kde nějaké firmy (aby ušetřily personální náklady) účtují nějaké celosvětové oblasti.

Například, jeden můj klient účtuje veškerý celosvětový hmotný majetek v Bratislavě, a protože jsem jim proškolil lidi, dělá to tam správně.

Konec krátkého reklamního spotu :-)

Přidat komentář