Likvidace budovy

Dobrý den,firma zbourala starou budovu a na jejím místě postavila novou. Stará budova měla jistou zůstatkovou hodnotu. Má se tato odepsat nebo se stane součástí hodnoty budovy nové?Děkuji

Dobrý večer,

správně by budova, která se bude bourat, neměla mít žádnou zůstatkovou hodnotu. Pokud nějakou má (a ta je větší než zanedbatelná) pravděpodobně se jedná o chybu (špatně nastavené odpisy), kterou je nutné opravit. Proto první krok, než se udělá cokoliv jiného, je že se na tuto záležitost upozorní auditor.

Pokud se usoudí, že se o chybu nejedná, zůstatková cena se odepíše jako ztráta (loss), respektive impairment loss, a promítne se na výsledovku v období, kdy se rozhodlo budovu přestat užívat.

ZAHRNUTÍ ZŮSTATKOVÉ HODNOTY STARÉ BUDOVY DO POŘIZOVACÍ CENY NOVÉ BY BYLA VELMI VÁŽNÁ CHYBA.

Na co se také nemůže zapomenout, jsou náklady na zbourání staré budovy.

Bohužel, zde US GAAP nejsou jednoznačné. Jedna možnost je náklady zahrnout do ceny nové budovy. Jsou však názory, že tento postup může být zvolen, pouze pokud firma vždy (prokazatelně) měla v úmyslu budovu zbourat, jinak se musí vykázat jako náklady období.

Tento druhý postup je také ten, s kterým počítal SOP, který se kdysi snažila prosadit AICPA. Tento návrh sice nikdy nebyl potvrzen FASB a proto není součást formálních US GAAP, ale (protože se jednalo o návrh jejich komory a protože žádná jiná formální pravidla nejsou) mnoho auditorů se jim stejně řídí (a jsou ochotni dát výhradu za jeho nedodržení).

Z toho vyplývá, že správný postup v praxi je ten, na kterém se dokáže dohodnout firma a auditor.

Přidat komentář