goodwill

dobry den, chcela by som sa spytat, ci mozeme povazovat testovanie goodwillu podla IFRS a US GAAP za rovnake?dakujem.

Bohužel ne. I po konvergenci, US GAAP a IFRS vyžadují významně odlišné postupy.

Podle US GAAP (SFAS 142) goodwill se sleduje a testuje pro impairment na úrovni tzv. reportující jednotky, neboli reporting unit (což má srovnatelnou definici se segmentem, ale je o stupeň níž v organizační struktuře firmy). Podle IFRS (IAS 36) na úrovni tzv. penězotvorné jednotky nebo skupině těchto jednotek. Přestože jsou si podobné, ve většině firem nebudou stejné.

Za druhé, US GAAP používá tzv. 2 step test. První krok testu porovnává reálnou hodnotu reportující jednotky s její čistou účetní hodnotou. Pokud reálná hodnota je nižší, pokračuje se druhým krokem testu (v opačném případě je test negativní a končí se).

Druhý krok porovnává účetní hodnotu goodwill s tzv. implicitním goodwill (jaký by goodwill byl, kdyby se jednotka znova koupila dnem testu) a impairment nastane, pouze pokud implicitní goodwill je nižší. Protože se hodnota ostatního majetku jednotky testuje jinak, není vyloučeno, že by se impairment vztahoval na ten majetek, zatím co na goodwill ne.

IFRS používá jednoduchý test, kde porovnává reálnou a účetní hodnotu penězotvorné jednotky. Pokud ta druhá je nižší, odepisuje se nejprve goodwill, a pak zbytek majetku. Proto je vyloučené, aby se ostatní majetek jednotky začal odepisovat, zatím co nejaký goodwill stále existuje.

Přidat komentář