Dlouhodobý majetek

Dobrý den, chtěl jsem se Vás zeptat, na jaké složky se členění dlouhodobý majetek dle US GAAP? Jak mám charakterizovat dlouhodobý majetke dle US GAAP? Myslím tím vymezení.Děkuji

US GAAP (na rozdíl například od českých standardů) nepředepisuje žádné konkrétní složky, ani členění, a nevím přesně, co myslíte pod pojmem „vymezení“.

US GAAP obecně vyžaduje, aby se vykázaly (jako samostatné řádkové položky) všechny materiální položky (skupiny, třídy nebo jednotlivé složky).

Například, pokud by firma vlastnila jednu administrativní budovu, jejíž hodnota by byla vyšší než cca 5% celkového majetku, na rozvaze by vykazovala řádku s názvem např. „administrativní budova“.

Dále vyžaduje mezisoučty u krátkodobého majetku, finančních nástrojů, hmotného majetku a nehmotného majetku (také krátkodobých závazků, dlouhodobých závazků, vloženého kapitálu a nerozděleného zisku), ale pouze pokud firma nějaké tyto položky má.

Například, pokud by firma žádný nehmotný majetek nebo finanční nástroje neměla, na rozvaze by je nevykazovala.

Přidat komentář