člení dlouhodobý majetek

chtěl jsem se Vás zeptat, jak se člení dlouhodobý majetek podle IFRS a US GAAP? Podle české účetní legislativy se člení dlouhodobý majetek na hmotný, nehmotný a finanční. Členění podle IFRS a US GAAP jsem bohužel nikde nenašel. Dále bych se Vás chtěl zeptat, jak je dlouhodobý majetek podle IFRS a US GAAP vymezen? Předem děkuji za zodpovězené dotazy.

Dlouhodobý majetek obvykle třídí do finančního (investments nebo financial instruments) hmotného (property plant and equipment) a nehmotného (intangible assts). Případně se také mohou vykazovat zdroje (který se obvykle oddělí od pozemků) a třída ostatní.

Třídění podle IFRS a US GAAP však není rigidně daní jako podle ČNS. Firmy se sami určí jaké třídy a sub klasifikace vykazují v závislostí na materialitě jednotlivých položek nebo skupin.

Jak myslíte vymezen?

Přidat komentář