Veřejná školení US GAAP & IFRS

Cílem semináře je projednat požadavky IFRS a US GAAP. Sekundární cíl je ukázat kde, přes snahu je konvergovat, se standardy IFRS a US GAAP stále liší. Nakonec, seminář ukazuje jak se pravidla US GAAP mohou využít při aplikaci IFRS nebo standardy IFRS při aplikaci US GAAP.

URČENO: Seminář je určen pro účetní, kontrolory a finanční ředitele odpovědné za reporty sestavené podle IFRS a/nebo US GAAP. Účastníci jsou také běžně z řad auditorů, akademiků a poradců. 

ÚROVEŇ KURZU: Pro náročné 

CÍL/PŘÍNOS: Cílem semináře je projednat požadavky IFRS a US GAAP. Sekundární cíl je ukázat kde, přes snahu je konvergovat, se standardy IFRS a US GAAP stále liší. Nakonec, seminář ukazuje jak se pravidla US GAAP mohou využít při aplikaci IFRS nebo standardy IFRS při aplikaci US GAAP. 

IFRS vs. US GAAP: Školení US GAAP se poprvé objevilo v nabídce 1. Vox v roce 1997. Poté, co bylo v roce 2002 rozhodnuto (EC 1606/2002), že se IFRS začnou vyžadovat na území Evropské unie, vzniknul tento seminář, který IFRS a US GAAP porovnává. Od té doby ho navštívily tisíce účastníků ze stovek firem (gaap.cz/cs/skoleni-seznam/). 

Proč je srovnání IFRS a US GAAP tak užitečné? 

Ve stejném roce (2002) začal projekt konvergence. Od té doby některé standardy, především IFRS 15 a ASC 606, se staly doslova stejné. Zajímavější jsou však ty, kde se konvergoval jen jejich dopad, nikoli text (například IAS 2 a ASC 330, IAS 23 a ASC 835-20, nebo IAS 36 a ASC 360-10-35-21 až 49). Proč? Podobně jako je rozumná konzultace s jiným lékařem před náročným zákrokem, při aplikaci jednoho standardu je dobré znát požadavky toho druhého. 

Jinak řečeno, občas se stává, že cesta podle jednoho standardu je dlouhá a trnitá? strmá?, zatímco podle druhého hladká a méně náročná. Znát tuto druhou cestu je obzvláště užitečné, pokud se musí jednat o metodice s auditorem, který má podrobné znalosti pouze o jedné z nich. Samozřejmě, odvolání se na US GAAP při aplikaci IFRS nebo IFRS při aplikaci US GAAP se smí (IAS 8.12 / ASC 105-10-05-3), pouze pokud standardy IFRS či US GAAP konkrétní metodiku nepřikazují. Proto je dobré dopředu vědět, kde se tato místa nachází, aby se hledání alternativní cesty nestalo ztrátou času. 

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek je poradcem a školitelem. Semináře a školení zaměřené na mezinárodní účetní problematiku vede již od roku 1995. Svou auditorskou praxi získal v USA u firmy KPMG. Účetnictví a finance vystudoval na University of San Francisco rovněž v USA, kde žil více než 20 let. 

PROGRAM: Den 1 až 4. dopoledne: Úvod do problematiky • reálná hodnota • peníze a krátkodobé investice • pohledávky • zásoby a náklady na prodej • uznání výnosů (základy) • časové rozlišení • hmotný majetek • nehmotný majetek • goodwill • leasing • závazky • rezervy • kapitál • výsledovka • uznání výnosů (nová pravidla) • impairment • segmenty • finanční nástroje • cizí měny • konsolidace • změny a chyby • příloha • další témata podle výběru účastníků.. 

Den 4 odpoledne: Závěrečná zkouška nutná k získání mezinárodně uznávaného certifikátu IES. 

Seminář je organizován tématicky (harmonogram) především proto, že prezentace IFRS standard po standardu nevede k optimálním výsledkům. 

Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. 

Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci, kteří úspěšně zvládnou závěrečný test, mohou získat mezinárodní certifikáty IES a to buď 1. certifikát: Světové účetnictví US GAAP/IFRS nebo 2. certifikát: Účetní angličtina, a nebo oba současně).

Cena, datum a místo konání IFRS školení

Školení se pořádá ve spolupráci s agenturou VOX.

Informací o ceně a místě konání, najdete na jejich webové stránce.

Certifikace

Světové účetnictví je certifikované IES (hodnocení E/CZ/A/III/aa). 

Certifikát je možné obdržet po absolvování celého pětidenního kurzu, úspěšném složení závěrečné rigorózní zkoušky a zaplacení manipulačního poplatku.

Harmonogram US GAAP & IFRS školení

Den 1 

 • Úvod do problematiky: koncepční rámec
 • Zaúčtování, ocenění a vykazování 
 • Oceňování, reálná hodnota
 • Zásady a výjimky
 • Peníze a krátkodobé investice
 • Půjčky a pohledávky (účetní postupy)
 • Časové rozlišení

Den 2

 • Zásoby (ocenění, náklady na prodej zboží, účetní postupy)
 • Základy uznávání výnosů (přehled IFRS 15 / ASC 606)
 • Hmotný majetek: třídy a skupiny
 • Hmotný majetek: ocenění
 • Hmotný majetek: komponenty
 • Hmotný majetek: životnost a odpisy

Den 3

 • Nehmotný majetek 
 • Goodwill
 • Leasing
 • Závazky 
 • Vlastní kapitál 
 • Výsledovka 

Den 4

 • IFRS 15 / ASC 606 podrobněji 
 • Impairment (znehodnocení)
 • Cizí měny a kursový rozdíly
 • Segmenty
 • Konsolidace 
 • Finanční nástorje, deriváty a zajištování
 • Závěrečná zkouška nutná k získání mezinárodně uznávaného certifikátu IES

Protože je školení interaktivní, harmonogram je pouze orientační.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.