Veřejná školení US GAAP

Semináře především seznámí účastníky s požadavky US GAAP. Během něj se účastníci nejen dozví podrobné informace o pravidlech US GAAP, ale především jak je aplikovat v praxi. Součástí semináře je také stručné srovnání s českými předpisy, a diskuse o tom, jak aplikovat US GAAP na území České republiky.

URČENO: Seminář a workshop je určen pro účetní, kontrolory, finanční ředitele a ostatní, kteří pracují s US GAAP nebo se na podobnou práci připravují. Účastníci jsou také běžně z řad auditorů, akademiků, poradců a IT odborníků. 

CÍL/PŘÍNOS: Semináře především seznámí účastníky s požadavky US GAAP. Během něj se účastníci nejen dozví podrobné informace o pravidlech US GAAP, ale především jak je aplikovat v praxi. Součástí semináře je také stručné srovnání s českými předpisy, a diskuse o tom, jak aplikovat US GAAP na území České republiky. 

US GAAP NEKONČÍ: Po vydání zprávy SEC v roce 2012 začalo být jasné, že se přechod USA na IFRS, plánovaný na rok 2014, poněkud zdrží. Od té doby postupně vyšlo najevo, že se tento přechod odkládá na dobu neurčitou, a že se možná nikdy konat nebude. Z toho také vyplývá, že poté co se dokončí zbývající části (především nová pravidla pro leasing), projekt konvergence mezi IFRS a US GAAP se také zastavuje. Technicky se projekt už zastavil, protože nová IFRS pravidla pro finanční nástroje se do US GAAP přidávat nebudou. 

Proto, tento seminář, poprvé nabízen agenturou 1. Vox v roce 1997, je stále aktuální.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek je poradcem a školitelem. Semináře a školení zaměřené na mezinárodní účetní problematiku vede již od roku 1995. Svou auditorskou praxi získal v USA u firmy KPMG. Účetnictví a finance vystudoval na University of San Francisco rovněž v USA, kde žil více než 20 let. 

PROGRAM (harmonogram): První část semináře se věnuje principům mezinárodních standardů • obecnému srovnání US GAAP a české úpravy • koncepčnímu rámci • tvorbě účetních postupů a politiky. Druhá část semináře se věnuje oblastem: peníze a krátkodobé investice • pohledávky • časové rozlišení • zásoby a náklady na prodej • uznávání výnosů (základy) • hmotný majetek • nehmotný majetek • goodwill • závazky • kapitál • výsledovka. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. 

Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.

Cena, datum a místo konání IFRS školení

Školení se pořádá ve spolupráci s agenturou VOX.

Informací o ceně a místě konání, najdete na jejich webové stránce.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.