ÚČTOVÁ OSNOVA / CZ chart of accounts

Školení jsou zaměřena na ty, kteří aplikují IFRS nebo US GAAP v praxi, nebo se na podobnou práci připravují.

IFRS

Během školení účastníci nejen získají přehled mezinárodních standardů, stručné srovnání těchto standardů s českými předpisy, informace o specifických požadavcích a pravidlech, ale především mohou prodiskutovat to, jak IFRS vykládat a aplikovat v praxi.
 

Celý text je k dispozici pouze pro členy. Členský poplatek je 810 Kč. Hradí se po registraci. Členové mají neomezený přístup.
Přihlásit nebo Registrovat